Brede school Scheemda

Brede school Scheemda

 

Al geruime tijd heeft ook onze gemeente en zijn inwoners last van het winnen van aardgas, scheuren in woningen zijn aan de orde van de dag.
Jarenlang heeft onze gemeente er ook voor gestreden om in aanmerking te komen om de geleden schade te verhalen op de NAM.
De contourenlijn die de NAM hanteert stopt wonderwel bij onze gemeentegrens.
Een fabeltje die de NAM gebruikt om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen.
Blijkbaar tellen de winsten die de NAM maakt met in zijn kielzog de aandeelhouders van de grote oliemaatschappijen meer als het leed van de inwoners van onze provincies.
Het grootkapitaal versus de belangen van gewone mensen. Zo was het vroeger en zo is het nu nog.
Tijden veranderen maar de eeuwig durende strijd tegen het grootkapitaal is nog geen spat veranderd.
Zij zien onze provincie als wingewest, en zonder scrupules zullen zij ons tot de laatste kubieke meter gas leegpompen en ons met de schade laten zitten.
Dan de bouw van der brede school is Scheemda. De voorzitter/burgemeester van onze gemeenteraad heeft de raad elke keer meegenomen over de ontwikkelingen rondom deze problematiek van de aardgaswinning.
De burgemeester heeft daarin meerdere malen de visie van deze raad naar voren gebracht, waarvoor onze lof. Ga vooral zo door.
Maar tot onze grote verbazing zien wij in het raadsvoorstel voor het bouwen van de brede school in Scheemda de zin staan, in te stemmen met het niet aardbevingsbestendig van de school.
Gezien de opstelling van de burgemeester en die van de raad in de problematiek van aardgaswinning een onbegrijpelijke zet.
Hemelsbreed een kilometer van de locatie van de brede school is de nieuwbouw van het OZG in zijn eindfase beland.
Daar heeft de NAM 10 miljoen euro aan bijgedragen om dit aardbevingsbestendig te bouwen. De VCP vindt dat wij het niet kunnen maken om dan akkoord te gaan met het niet aardbevingsbestendig bouwen van een school die notabene ook nog in het verlengde zit van het gasveld De Eeker te Scheemda.
En natuurlijk zal dit gevolgen hebben voor andere nieuwbouw in deze gemeente, maar op deze gronden willen wij niemand blootstellen aan de gevaren die de aardgaswinning met zich meebrengt, zoals u ook verwoord in uw raadsvoorstel.
De VCP kan en wil dit niet voor zijn verantwoordelijkheid nemen, en hopelijk een meerderheid van deze raad ook niet.
Wij dienen daarom ook een amendement in op het voorstel.
Het amendement:

Amendement betreffende de bouw van de brede school in Scheemda.

De raad van de gemeente Oldambt in vergadering bijeen op maandag 29 januari 2018 besprekende agendapunt 9d bouw brede school in Scheemda

 

Constaterende dat:

 

  • Het raadsbesluit voorstelt om de brede school niet aardbevingsbestendig te bouwen.

 

  • Dit in strijd is met het beleid van de raad van de gemeente Oldambt ten aanzien van aardbevingsschade veroorzaakt door het winnen van delfstoffen waaronder aardgas.

 

  • De school wordt gebouwd nabij de gaslocatie “De Eeker” waar gas wordt opgepomt.

 

  • De nieuwbouw in Scheemda van het OZG wel aardbevingsbestendig wordt gebouwd.

 

 

Besluit

 

  • Om op pagina 1 van het raadvoorstel voor de bouw van de brede school de zin, in te stemmen met het niet aardbevingsbestendig bouwen van de brede school in Scheemda, het woord niet te vervangen van wel.

 

  • Bij argumenten: Ad 1 in zijn geheel te verwijderen uit het raadsvoorstel.

 

  • De meerkosten voor het aardbevingsbestendig bouwen ( 10% van de bouwkosten) op te nemen in de bouwkosten en deze meerkosten proberen te verhalen bij de NAM of bij het ministerie van OCW.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Namens de fractie van de VCP

E.Modderman

Deel dit bericht:


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *