Categorie: Nieuws

Nieuws De extra raadsvergadering op 9 juli is een bizar theaterspel.

De extra raadsvergadering op 9 juli is een bizar theaterspel.

Winschoten 3-7-2019                                              VERKLARING VCP Op 9 juli is er een extra raadsvergadering in de gemeente Oldambt, waarbij de politieke partijen een keus of visie kunnen geven over voorgestelde bezuinigingen. De lijst met bezuinigingen is zeer ingrijpend voor Oldambt. Van het sluiten van zwembaden tot het sluiten van sporthallen, van bezuinigen op WMO voorzieningen tot …

Read Article Read More

Nieuws 9 juli Poppenkast in de gemeente Oldambt aanvang 14.00 uur.

9 juli Poppenkast in de gemeente Oldambt aanvang 14.00 uur.

Ach, ach,ach wat een politieke poppenkast. Ik kan u nu al vertellen dat wij als VCP daar niet aan mee zullen werken. Kom niet met met de woorden: “ Jullie lopen weg voor de verantwoordelijkheid”. Dan wijs ik u er even fijntjes op dat niet wij, de VCP, de boel verkwanselt hebben. Went het college …

Read Article Read More

Nieuws Motie VCP 17 juni 2019 zonneweideFinsterwolde

Motie VCP 17 juni 2019 zonneweideFinsterwolde

Dag,Na veel discussie, vragen en informatie over het te realiseren van een zonnepark/zonneweide te Finsterwolde wil de VCP fractie graag terugkeren naar de essentie van het geheel. Er werd en is bij dit punt bezwaar gemaakt door een meerderheid van de inwoners van Finsterwolde tegen de locatie. Dit is ook door verschillende fracties aangehaald in …

Read Article Read More

Nieuws Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afzijdigheid van de kudde.

Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afzijdigheid van de kudde.

Raadsvoorstel Onderwerp Aanvulling Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Oldambt Datum commissievergadering N.v.t. Datum raadsvergadering 20 mei 2019 Zaaknummer 12036-2019 Steller Jelte van der Meer  Portefeuillehouder(s) Cora-Yfke Sikkema Medeverantwoordelijke(n) N.v.t. Eerdere besluitvorming en/ of vastgesteld beleid De raad heeft op 4 januari 2010 de “Gedragscode politieke ambstdragers gemeente Oldambt” vastgesteld. Voorgesteld raadsbesluit De raad besluit:  Tot vaststelling …

Read Article Read More

Nieuws Verklaring VCP fractie Oldambt

Verklaring VCP fractie Oldambt

Verklaring VCP omtrent informatie “Zuidas”. Met verbazing ziet de VCP hun pogingen om de volledige informatie rondom de “Zuidas” te krijgen stranden op onwil van het college. Al maanden zijn we bezig om alle stukken in handen te krijgen. We hebben veel redenen aangehoord van ambtenaren, wethouders en van het college zelf waarom het zo …

Read Article Read More

Nieuws Gemeenteraadswerk: door Engel Modderman

Gemeenteraadswerk: door Engel Modderman

Gemeenteraadswerk Gemeenteraadswerk gaat gepaard met kennisnemen van dossiers. Raads- en raadscommissieleden worden bedolven onder een lawine van nota’s, verslagen, rapporten, evaluaties, beleidsplannen, afstemmingsplannen, notulen, besluitenlijsten, et cetera. In de politiek lopen mensen rond die als dossiervreters worden aangemerkt. Als grondregel geldt dan: hoe dikker het dossier dat aan de orde is, hoe minder er over …

Read Article Read More

Nieuws De strandrolstoel: door Ralph Weber

De strandrolstoel: door Ralph Weber

De strandrolstoel Piëteit. Eigenlijk is het niks meer dan een duur woord voor ‘eerbied’ of ‘vroomheid.’ Eerbied voor de doden. Je hoort het woord veel bij plechtigheden zoals de landelijke dodenherdenkingen op 4 mei en recentelijk nog de herdenking van de verschrikkelijke aanslag in Utrecht die helaas 4 doden tot gevolg had. Heel Nederland was …

Read Article Read More

Nieuws Kritiek op links! verklaring VCP.

Kritiek op links! verklaring VCP.

Kritiek op links! Zo, het ligt weer achter ons. De kiezer heeft gesproken met zijn stem. Winnaars drinken een glas, en verliezers drinken ook een glas. En blijft nu ook alles zo als het was? Zeker niet, er is nogal wat gebeurd in het politieke landschap, en dan drukken wij ons nog voorzichtig uit. In …

Read Article Read More

Nieuws Wie was Karl Marx? : door Jan Kenter

Wie was Karl Marx? : door Jan Kenter

Blijven wij Marx altijd herinneren aan alleen zijn uitspraak, “geloof is opium voor het volk” Dat zou jammer zijn, want zijn boekwerk Das Kapital is de basis geweest voor het communisme. Maar wie was Karl Marx? Karl Heinrich Marx werd geboren in 1818 in Tier, de oudste duitse stad van Duitsland die in die tijd …

Read Article Read More