Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

De Verenigde Communistische Partij (hierna te noemen; VCP) is een politieke partij die zich inzet voor welzijn, veiligheid en werkgelegenheid in de gemeente Oldambt en komt op tegen onrecht en misstanden. Door het voeren van actieve en betrokken politiek, het delen van informatie, het publiceren van columns, persberichten en grafisch (promotie)materiaal, o.a. via haar officiële website (VCPOldambt.nl) en accounts op sociale media, zet de VCP zich in voor het belang van de inwoners van de gemeente. Hiermee wil de VCP op een constructieve, blijvende en verantwoorde wijze bijdragen aan het welbevinden van alle Oldambsters.

De VCP is een politieke partij met communistische inslag maar staat open voor inwoners met een andere politieke overtuiging en distantieert zich uitdrukkelijk van racisme, agressie, geweld en vernielingen. De VCP staat voor sociale en rechtvaardige politiek.

Inhoud

De VCP hanteert de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het inrichten en beheren van de webpagina en accounts op sociale media. Er kan echter nimmer garantie worden gegeven voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de desbetreffende gegevens, informatie of meningen.

De VCP biedt eenieder de mogelijkheid om informatie in te zenden voor publicatie. De redactie behoudt zich het recht voor om deze informatie te herschrijven of aan te vullen en is niet verplicht om elk ingezonden stuk te publiceren. Het is mogelijk om informatie anoniem in te zenden. In dat geval zal de redactie de bron beschermen. De redactie is nimmer verplicht om haar bronnen prijs te geven.

Copyright

De inhoud van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gedistribueerd of verspreid. De inhoud van deze website mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mag nimmer tegen vergoeding aan derden beschikbaar worden gesteld.

Augustus 2017

Deel dit bericht: