Oproep BLG Synergon en FNV

Oproep BLG Synergon en FNV

 

AAN DE WERKNEMERS VAN SYNERGON.

Beste collega’s van Synergon,

Op 28 november heeft de directie, in opdracht van het bestuur van onze werkvoorziening, jullie een brief gestuurd over een komende verandering van jullie werktijden per 1 april 2018. Voor zover jullie denken dat dit een misplaatste aprilgrap is helpen wij jullie maar even uit de droom. Het is dit bestuur bittere ernst.
Met veel , vooral misplaatste, argumenten werden jullie op de hoogte gesteld van dit voornemen. Het bestuur zet met deze argumenten een verkeerde toon in de discussie. Volgens het bestuur mogen ze niet langer wachten met het invoeren van deze verandering van de werktijdregeling, is een argument van het bestuur.
Hoe niet langer wachten? Uit de pauzetijd van 14 minuten is altijd al gebleken dat het niet bedoeld was als pauze in relatie tot de arbeidstijdenwet. Deze 14 minuten is niet voor niets overeengekomen, in overleg met, en we nemen aan met het volle verstand, de directie en bestuur.
Hoe nu verder!
De bedrijfsledengroep van de FNV begrijpt dat er over dit voornemen veel onrust is ontstaan. Vandaar dat wij niet als een stel makke schapen lijdzaam willen toezien hoe het bestuur deze maatregel wil doorvoeren. Het kan niet zo zijn dat het bestuur maar maatregels door voert die ten koste zal gaan van de zwakste groepen in de samenleving. Mensen die door hun handicap aangewezen zijn op een fatsoenlijke sociale werkvoorziening.
Wij vragen het bestuur dan ook om op hun voornemen terug te komen. De bedrijfsledengroep zal dan ook aanstaande maandag 18 december inspreken bij de vergadering van de gemeenteraad in Oldambt. De vergadering begint om 20.00 uur. Toevallig is de wethouder C.Swagerman ook voorzitter van het bestuur van Synergon. Voor de BLG van Synergon betekent dit 2 vliegen in 1 klap. Wij kunnen de raad op de hoogte stellen van ons ongenoegen over deze maatregel en de voorzitter van ons schap direct duidelijk maken dat deze maatregel van tafel moet.
Als BLG van Synergon hopen we op een grote opkomst bij deze vergadering, lid van de FNV of niet, laat jullie horen. Het gaat tenslotte om jullie werktijd.

Deel dit bericht: