Nieuws Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afzijdigheid van de kudde.

Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afzijdigheid van de kudde.

Raadsvoorstel Onderwerp Aanvulling Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Oldambt Datum commissievergadering N.v.t. Datum raadsvergadering 20 mei 2019 Zaaknummer 12036-2019 Steller Jelte van der Meer  Portefeuillehouder(s) Cora-Yfke Sikkema Medeverantwoordelijke(n) N.v.t. Eerdere besluitvorming en/ of vastgesteld beleid De raad heeft op 4 januari 2010 de “Gedragscode politieke ambstdragers gemeente Oldambt” vastgesteld. Voorgesteld raadsbesluit De raad besluit:  Tot vaststelling …

Read Article Read More

Nieuws Verklaring VCP fractie Oldambt

Verklaring VCP fractie Oldambt

Verklaring VCP omtrent informatie “Zuidas”. Met verbazing ziet de VCP hun pogingen om de volledige informatie rondom de “Zuidas” te krijgen stranden op onwil van het college. Al maanden zijn we bezig om alle stukken in handen te krijgen. We hebben veel redenen aangehoord van ambtenaren, wethouders en van het college zelf waarom het zo …

Read Article Read More

Nieuws Gemeenteraadswerk: door Engel Modderman

Gemeenteraadswerk: door Engel Modderman

Gemeenteraadswerk Gemeenteraadswerk gaat gepaard met kennisnemen van dossiers. Raads- en raadscommissieleden worden bedolven onder een lawine van nota’s, verslagen, rapporten, evaluaties, beleidsplannen, afstemmingsplannen, notulen, besluitenlijsten, et cetera. In de politiek lopen mensen rond die als dossiervreters worden aangemerkt. Als grondregel geldt dan: hoe dikker het dossier dat aan de orde is, hoe minder er over …

Read Article Read More

Nieuws De strandrolstoel: door Ralph Weber

De strandrolstoel: door Ralph Weber

De strandrolstoel Piëteit. Eigenlijk is het niks meer dan een duur woord voor ‘eerbied’ of ‘vroomheid.’ Eerbied voor de doden. Je hoort het woord veel bij plechtigheden zoals de landelijke dodenherdenkingen op 4 mei en recentelijk nog de herdenking van de verschrikkelijke aanslag in Utrecht die helaas 4 doden tot gevolg had. Heel Nederland was …

Read Article Read More

Nieuws Kritiek op links! verklaring VCP.

Kritiek op links! verklaring VCP.

Kritiek op links! Zo, het ligt weer achter ons. De kiezer heeft gesproken met zijn stem. Winnaars drinken een glas, en verliezers drinken ook een glas. En blijft nu ook alles zo als het was? Zeker niet, er is nogal wat gebeurd in het politieke landschap, en dan drukken wij ons nog voorzichtig uit. In …

Read Article Read More

Nieuws Wie was Karl Marx? : door Jan Kenter

Wie was Karl Marx? : door Jan Kenter

Blijven wij Marx altijd herinneren aan alleen zijn uitspraak, “geloof is opium voor het volk” Dat zou jammer zijn, want zijn boekwerk Das Kapital is de basis geweest voor het communisme. Maar wie was Karl Marx? Karl Heinrich Marx werd geboren in 1818 in Tier, de oudste duitse stad van Duitsland die in die tijd …

Read Article Read More

Nieuws Verklaring VCP bestuur over de NPG gelden.

Verklaring VCP bestuur over de NPG gelden.

Aan het college en de gemeenteraad Oldambt Winschoten 8-3-2019 De kralen en spiegeltjes van het Nationaal Programma Groningen, of zijn het judaspenningen? Afgelopen week is het bestuursakkoord getekend door het ministerie, provincie en de gemeentes met aardbevingsschade. Een bedrag van 1,15 miljard is er te verdelen tussen provincie en gemeentes in de provincie Groningen. Voor …

Read Article Read More

Nieuws Hogere energierekeningen: door Erik de Groot

Hogere energierekeningen: door Erik de Groot

8-3-2019 Dit artikel gaat over de hogere energierekeningen dit jaar. Beter gezegd, de veel hogere energierekeningen dit jaar. En nu we het er toch over hebben, waarvoor als je moet betalen de rekeningen alleen maar omhoog gaan en, hoe raar eigenlijk als je erover nadenkt, nooit, maar dan ook nooit omlaag. In dit artikel verbind …

Read Article Read More

Nieuws Hullie: door Erik de Groot

Hullie: door Erik de Groot

U bent een citroen die tot de allerlaatste druppel uitgeknepen wordt. Het is weer verkiezingstijd. Dus nog meer als in andere perioden gaan de politici van de daken schreeuwen. Milieu, asielzoekers, criminaliteit, klimaatverandering, pulsvissen, Cao, ziektekosten, bejaardenzorg, verwarde mensen, weedtelers, gezond eten. Het passeert allemaal de revue. Met veel woorden. Misschien is u dat al …

Read Article Read More