MET SCHRIJVEN ALLEEN KOM JE ER NIET! WEL MET INZET VOOR DE INWONERS!

MET SCHRIJVEN ALLEEN KOM JE ER NIET! WEL MET INZET VOOR DE INWONERS!

MET SCHRIJVEN ALLEEN KOM JE ER NIET!

WEL MET INZET VOOR DE INWONERS!

Een poosje geleden zocht een inwoner contact met de fractie van de VCP. Ze vroeg ons, ik lees nooit wat van jullie in de Oldambster en zijn jullie nu overal op tegen? Om maar met het eerste te beginnen, het klopt dat wij weinig stukjes schrijven. Niet omdat wij daar geen zin in hebben, maar wij doen ons werk en zetten ons in voor de inwoners van Oldambt zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven. Vaak gaat het om problemen in de persoonlijke sfeer, en die hoeven niet in de openheid. We hopen dat u daar begrip voor op kunt brengen. En dan de tweede vraag, zijn wij overal op tegen. Nee, zeker niet. Als het ten goede komt voor de inwoners van het Oldambt zullen wij daar niet tegen zijn.  Maar wij zijn wel kritisch op het beleid van het college en de coalitie.  Vaak worden er beslissingen genomen die wij niet kunnen verantwoorden. Bij de laatste raadsvergadering kwamen wij in de clinch met veel partijen over een donatie van € 38.000,00 aan het eiland Sint Maarten die zwaar is getroffen door een orkaan. Het geld zou besteed worden voor de opbouw van een school die beschadigd was. Later bleek dat het geld gebruikt zou worden voor schooluniformen, salaris en andere zaken. Wij vinden dat de opbouw en reparatie en het uitbetalen van salarissen een taak is van de centrale overheid en niet van een lagere overheid. Ontbreekt het ons aan solidariteit? Zeker niet, maar nogmaals, hier ligt een taak van de centrale overheid. Ondanks dat wij tegen deze bijdrage zijn, vinden we dat de leerlingen van het Ubbo Emmius college een prachtig project hebben opgezet. Nog een voorbeeld. De langste fietsbrug van Europa. Hier wordt meer als 6 miljoen euro aan besteed. Wij vinden dat het geld beter gebruikt had kunnen worden. We maken dagelijks de verkeersproblemen bij de “Blauwe roos” mee. Voor een goede oplossing van die situatie had dit geld beter daar aan besteed kunnen worden om de verkeersproblemen op te lossen. Dan nog even de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn geschrokken dat in onze nieuwe buurgemeente Westerwolde een opkomstpercentage was van nog geen 45 %. Staat de politiek dan zover van de inwoners af??  Blijkbaar. Als VCP doen wij er alles aan om de inwoners te betrekken bij de politiek. Maar soms begrijpen we het wel dat mensen zich afkeren van de politiek. Een veelgehoord geluid is, het is toch allang beslist, en ze doen maar. Dit gevoel bekruipt ons zelf ook wel eens. En toch blijven wij als VCP ons inzetten.  Wij hopen dan ook dat er in maart veel stemmers komen om te kiezen voor een partij als de VCP die wars is van achterkamertjespolitiek, open communiceert met inwoners en altijd klaar zal staan voor mensen die onze hulp nodig hebben.

De VCP Torenstraat 26  9671EE  Winschoten Tel: 06 28991515

Deel dit bericht: