Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

In de afgelopen jaren heeft de VCP een eigen, herkenbare politieke cultuur ontwikkelt in Oldambt.

De belangrijkste kenmerken zijn het in het openbaar kritisch volgen en bejegenen van politieke bestuurders en gezagsdragers. De kritiek is altijd opbouwend en waar mogelijk worden redelijke alternatieven aangedragen.

De VCP is zich ervan bewust dat zij niet alle wijsheid in pacht heeft. Zij schroomt dan ook nooit zich tot anderen te wenden om specialistische kennis te vergaren. Inmiddels beschikt de VCP over een uitgebreid kennisnetwerk waarvan zij in voorkomende gevallen gebruik kan maken.

Politiek bedrijven doet de VCP op de eerste plaats in de nabijheid van de inwoners van Oldambt naast het “normale” raadswerk. De VCP voert samen met belanghebbenden acties en faciliteert acties en bijeenkomsten wanneer dat nodig is.

De VCP-cultuur staat in veel gevallen haaks op de in Oldambt heersende algemeen gangbare politieke cultuur. De VCP staat transparante politiek voor zonder besloten overleg in gesloten achterkamertjes. Ook in de komende raadsperiode zal de VCP ijveren voor positieve veranderingen in die politieke cultuur.

Komt bovenstaande u bekend voor dan kan dat kloppen mij namelijk ook. Het is een stuk geschreven tijdens de verkiezingen van 2018 en het staat nog altijd fier overeind. Mij en ook anderen van de VCP is menigmaal gevraagd of wij als VCP ook verantwoordelijkheid willen dragen wanneer wij aan het college kunnen deelnemen. Ik kan u verzekeren dat wij onze verantwoordelijk daarin zullen nemen. De VCP zal niet weglopen wanneer er een coalitie gevormd zou moeten worden.

Wij zijn ons er van bewust dat bij een dergelijk onderhandeling compromissen zullen moeten worden gesloten met andere partijen. Wij zullen daar niet voor weg lopen. Het is het bekende motto: “Water bij de wijn doen”. Echter de VCP zal er voor waken dat de wijn niet teveel  water wordt. De VCP blijft zich inzetten voor de inwoners. Tenslotte bent u degene die de gemeenteraad via verkiezingen 16 maart a.s. samenstelt.

Namens de VCP

Engel Modderman

STEM 16 MAART VCP

Deel dit bericht:


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *