Categorie: Nieuws

Verklaring Jan Kenter naar aanleiding kerstpakketten actie VCP

Aan raads- en commissieleden van de gemeente Oldambt, Op 28 -05-2018 ben ik bij raadsbesluit tot waarnemend raadsvoorzitter en voorzitter van de commissie SWI benoemd. De ontwikkelingen afgelopen week rondom het kerstpakket voor minima heeft mij tot het besluit doen komen dat ik beide taken niet meer kan en wil uitvoeren. Als waarnemend raadsvoorzitter en …

Lees verder

SOCIAAL GEHANDICAPT door: Erik De Groot

SOCIAAL GEHANDICAPT   Ze zeggen dat het openbaar vervoer voor de armen is. Nou, ik heb nieuws voor je: de echte armen lopen. Na een paar zware ruzies met conducteurs in het openbaar vervoer en ook wat boetes achter de kiezen, voorzag ik dat de situatie binnenkort, zeer binnenkort, uit de hand zou lopen. Mijn …

Lees verder

Strop: door Jan Kenter raadslid VCP Oldambt

Bestaat er nog steeds een klassenstrijd tussen het kapitalisme en de arbeidersbeweging ? In de afgelopen jaren was het op sociaal gebied vrij rustig in Nederland. Men had elkaar gevonden in het poldermodel. Om de tafel en samen de problemen oplossen op allerlei gebieden. Tijden veranderen, het poldermodel loopt krakend en piepend vast. Niet verwonderlijk, …

Lees verder

Tweede termijn begroting 2019 door Jan Kenter VCP

Tweede termijn, Voorzitter, u kunt zich voorstellen dat wij als VCP zeer verheugd zijn met het antwoord van wethouder Boon over de nieuwbouw van de Stuwe. Als woordvoerder in tweede termijn ga ik daar niet verder op in gezien mijn werkzaamheden op deze school. Wethouder Broekhuizen memoreerde in haar eerste termijn het thema dierenwelzijn, wel …

Lees verder

Bijdrage Alma de Groot VCP fractie Oldambt. School De Stuwe.

Voorzitter, Maandagmorgen, omstreeks half elf een telefoontje. Een mevrouw die met verstikte stem vraagt of ik even tijd voor haar heb om haar verhaal aan te horen. Ze begint, Mevr. de Groot, ik bel niet voor mezelf, maar voor mijn dochtertje. Ze is vanmorgen om kwart over zeven opgehaald door het taxibusje om naar school …

Lees verder

Begroting 2019 Oldambt. Bijdrage VCP fractie.

Voorzitter, De legendarische woorden van Dhr. Rutte, na het zuur komt het zoet, hanteert dit college andersom. Na het zoet komt het zuur. Tekenend voor dit college, vooraan staan bij het zoet, wild om zich heen slaand als het zuur komt.  Wij hebben het al vaker gezegd, een college zonder visie op de toekomst. Dat blijkt …

Lees verder

Even voorstellen: Alma de Groot

Mijn naam is Alma de Groot ben 52 jaar en woonachtig in Heiligerlee. Heb twee dochters en ben werkzaam in de zorg. Veel mensen kennen mij daar dan ook van en weten dat ik mij ook bezig hou met politiek. In 2014 ben ik begonnen als commissielid voor de VCP en heb mij daar 2 jaar voor …

Lees verder

Bilderberg (koninklijke) Landverraders..

Door Michel ter Velde: “Open je Ogen” Voor volledige bewustwording, vertrouw op je eigen intuïtie, maar nog steeds zeggen veel mensen; “Welke andere keuze heb ik dan onze leiders te geloven en te vertrouwen?” Deze mensen hebben ervoor gekozen hun ogen en geest te sluiten voor de aankomende wereldheerschappij door de illuminatie clan. Ze zijn …

Lees verder

Verklaring VCP fractie Oldambt

Verklaring VCP fractie Oldambt: Winschoten 6 september 2018 Raadswerkgroep energietransitie: Afgelopen week is voor de eerste keer de raadswerkgroep energietransitie bij elkaar geweest. Verschillende partijen, vertegenwoordigd in de raad van Oldambt, hadden zich daarvoor aangemeld. Ook de VCP was daarbij aanwezig. De bedoeling was om beleidsregels omtrent het aanvragen van vergunningen voor het aanleggen van …

Lees verder

Zonnepark Finsterwolde

Openheid en eerlijkheid zijn de belangrijkste eigenschappen Met een vrolijke foto van het college van B&W van de gemeente Oldambt en haar gemeentesecretaris, genomen voor de Gele Coupure in de Reiderwolder Polder, laten zij ons in de begeleidende tekst in ons streekblaadje op 25 juli jl. weten over welke kwaliteiten onze nieuwe burgemeester moet beschikken. …

Lees verder