De laatste dagen van 2023 zijn aangebroken.

Beste lezers en VCP kameraden,

De laatste dagen van 2023 zijn aangebroken.

Nog even snel de laatste inkopen doen, de euliekoukn mokker draait overuren. Met je naasten en geliefden sluiten we het jaar af, in de hoop om 2024 met een positievere stap  in te mogen gaan. 

Wat hebben we wat meegemaakt het afgelopen jaar. Als partij hebben we gestreden, niet voor eigen roem maar voor het belang van onze inwoners.

1 van de grote actie was MFC de Hardenberg:

Samen gestreden, noodklok laten luiden en coalitie partijen laten inzien dat het sluiten van dit fantastisch gebeuren treurig was. Wat een kanjers van de Hardenberg, ze bleven vechten. Hoor 1 van de strijders nog roepen: al mot ik mie mit de kette der aan vast bindn, hoi blift open en blift van de bewoners.. Over strijden gesproken, in 1 woord fantastisch, het is jullie gelukt. 

St.Vitus straat:

Een groot stuk nostalgie zal, als het aan college en Acantus ligt, verloren gaan. Eerder dit jaar heeft de VCP reeds een amendement ingediend dat er niet zo maar gesloopt mag gaan worden. Betaalbare, sociale huurwoningen moeten blijven bestaan. Zeker het nostalgische gebeuren in de Sint Vitus straat. Een plek waar je vroeger nog ziet, ruikt en proeft. Het gewone in de mens, het arbeiders bestaan en vooral voor en met elkaar een leefbaar bestaan hebben. Het strijdbare in de mens, een stuk geschiedenis wat we niet verloren mogen laten gaan. Dit verleden hoort bij Winschoten en moet niet aangetast worden door een rijk denkende college in samenhang met Acantus. Jaren is hier netjes iedere maand huur betaald. Waar zijn al die huurpenningen gebleven!!!

Juist: “in de buutse van Acantus, gain stuiver te veul van oet geevm”.

Onderhoud aan woningen staat zo goed als niet in hun woordenboek.

Mensen mogen slikken en stikken, om uiteindelijk hun tijdens een raadsvergadering afgelopen jaar ook nog een extra trap na te geven door LETTERLIJK de opmerking te maken: wij gaan niets meer aan deze woningen doen, slopen is en blijft ons plan!! Wij steunen de visie van: geen sloopkogel voor de Sint Vitus straat

Dan de Van Speykstraat:

 Grote vochtproblemen, al jaren speelt dit punt maar ook hier werd er geen gehoor gegeven aan de noodoproepen van de inwoners van deze straat. Totdat het bericht binnen komt bij de VCP en onze fractie ondersteuner Mevr. H. Van der Laan haar tanden er in zet.(en hoe, het resultaat heeft u in de media vast kunnen zien). De frontvrouw voor deze inwoners. Telefoontjes zijn gepleegd, overleg na overleggen, mails en brieven(aangetekend) gestuurd. Ook de media en tv kreeg er lucht van en stapten in een wereld van schimmel, inboedel wat aan het vergaan is, zieke mensen, ziekenhuis opnames, blijvende doktersbezoeken, medicatie om maar op de benen te kunnen blijven, en wat al niet meer. Kort om, te veel en te gek voor woorden. Het idealistisch beeld van Acantus is dan ook totaal verdwenen nadat een verslaggever een bezoek aan de Van Speykstraat heeft gebracht en gevoelsmatig in een overdekt zwembad terecht kwam. Hoezo gezond!! Ook de verantwoordelijke wethouder nam na aandringen polshoogte en beaamde dat dit zo niet langer kon. Een begin is er gemaakt maar we zijn er nog lang niet, deze woningen moeten weer leef en bewoonbaar worden.

Om over de migratie maar niet te spreken: discriminatie wordt niet getolereerd. Dit is logisch (ook niet onze insteek vanuit de partij, immers politieke vluchtelingen reiken we als VCP de hand toe)maar zo langzamerhand kunnen onze eigen inwoners alleen maar dromen over het moment dat hun zoon/dochter een eigen plekje krijgt. Migranten krijgen hierin voorrang. Is dit dan geen discriminatie naar onze eigen inwoners??

Armoede was, is en blijft nog steeds aanwezig. De VCP zal zich hierin ook in 2024  voor u blijven inzetten. Strijden voor een bestaan waarin basisbehoeften voor iedereen mogelijk zijn. De VCP zegt namelijk wat ze doen en doen wat ze zeggen. Daar waar het nodig is blijven we strijdbaar voor onze inwoners. Waarom? Omdat wij er voor de inwoners zijn die voor ons hebben gekozen en niet omwille van al de luxe en prestige projecten waar men zich als college al ziet staan en schitteren. Ondanks dat dit menig inwoner zal raken, in emotie en zeker in hun knip. Toch durft dit vernoemde college bravo gedrag te vertonen, wetende dat de ravijn/crisis jaren nog moeten gaan komen. Hoe gemakkelijk geef je geld uit, geld wat VAN en VOOR onze inwoners is!

Tja mag wat kosten maar dan heb je ook wat…

Ik ben blij met mijn grondwortelen waarin respect normen en waarden, zeker voor je medemens, de leidraad was waarin ik de interesse ben gaan ontwikkelen voor de politiek en mij sinds 2022 hierin dienstbaar heb kunnen en mogen maken. Grootgebracht in een gezin waarin je duidelijk werd gemaakt wat een gulden (destijds) was en dat je er zuinig op moest zijn.  “ Als je een gulden hebt dan kun je wel voor 95 cent iets gaan kopen maar niet voor 1 gulden en een stuiver. Die stuiver kom je te kort namelijk en dan kom je in het grote winkelboek. Als je dit een heel jaar door doet, iedere week, zal je aan het eind van het jaar 52 stuivers te kort komen. Zoiets noem je schulden”

Een wijs gegeven van mijn ouders met als aanvulling van mijn opa: en as je doar mit begun, den kom je der nait weer oet!!

Vaak bij het zien van collegebesluiten m.b.t. prestige objecten ga ik terug in die jaren en denk dan bij mezelf: de manier dus om jezelf te storten  in een artikel 12 gemeente? 

De VCP doet hier niet aan mee. Vanuit onze partij gaat menselijk belang ALTIJD boven gemeente belang.. We blijven strijden waar het moet en geven een helpende hand daar waar het nodig is.

Wij wensen een ieder een fijne jaarwisseling en verwelkomen jullie vanaf 3 januari 2024 op onze partijkantoor in de Torenstraat 26 te Winschoten…

Namens de VCP

Gea Geerdes

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.