Over VCP

BEGINSELVERKLARING

De Verenigde Communistische Partij (VCP) baseert zich op het wetenschappelijk socialisme zoals dat door Marx, Engels en Lenin is ontwikkeld en stelt zich ten doel het oorspronkelijke socialisme zo zuiver mogelijk in de praktijk te brengen.

De VCP is een Nederlandse politieke partij met een democratische structuur, ingericht naar Nederlandse wetten en maatstaven.

De VCP bestrijdt met alle haar langs democratische weg gegeven middelen, binnen de Nederlandse en Europese wetgeving, normen en waarden, elke vorm van kapitalisme en daaraan verwante economische systemen en hun uitwassen.

De VCP bestrijdt met alle haar langs democratische weg gegeven middelen, binnen de Nederlandse en Europese wetgeving, normen en waarden het fascisme, nationaalsocialisme, racisme en iedere andere vorm van ongelijkheid, uitbuiting en geweld.

De VCP zal te allen tijde strijden voor gelijkheid voor iedereen en tegen onrecht in welke vorm ook. Dit doet de VCP niet alleen binnen het politieke bestel waarvan zij deel uitmaakt, maar ook binnen de geëigende maatschappelijke structuren.

De VCP behartigt, voor zover mogelijk, de belangen van individuen en groeperingen in hun strijd tegen onrecht, uitbuiting, achterstelling en uitsluiting.

De VCP is een communistische partij die in de Nederlandse maatschappij en in het bijzonder in de gemeente Oldambt geworteld is. Zij treedt met de taal van deze tijd de problemen van deze tijd tegemoet.

De VCP is voortgekomen uit de CPN, de landelijke communistische partij die in Noordoost-Groningen een rijke geschiedenis kent. De VCP is in 1999 opgericht. Bij de verkiezingen in 2009 voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Oldambt, waar Scheemda in opging, behaalde de VCP 2 zetels. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is de VCP in de gemeente Oldambt met 4 behaalde zetels, (15,8% van de stemmen) de tweede partij geworden. De VCP zet het werk van de CPN in Noordoost-Groningen en daarbuiten voort. De VCP is vertegenwoordigd in de gemeenteraad en raadscommissies van Oldambt.

Om het kapitalisme en alle daaraan verwante economische systemen te bestrijden volgt de VCP de theorieën van Marx en Engels. De VCP gaat tot het uiterste om langs democratische weg haar ideaal, een zuivere socialistische maatschappij, te bereiken. Onder het motto “Er is genoeg voor iedereen om zonder schade toe te brengen aan ons milieu eerlijk te verdelen”.

VCP-CULTUUR

In de afgelopen jaren heeft de VCP een eigen, herkenbare politieke cultuur ontwikkelt in het Oldambt.

De belangrijkste kenmerken zijn het in het openbaar kritisch volgen en bejegenen van politieke bestuurders en gezagsdragers. De kritiek is altijd opbouwend en waar mogelijk worden redelijke alternatieven aangedragen.

De VCP is zich ervan bewust dat zij niet alle wijsheid in pacht heeft. Zij schroomt dan ook nooit zich tot anderen te wenden om specialistische kennis te vergaren. Inmiddels beschikt de VCP over een uitgebreid kennisnetwerk waarvan zij in voorkomende gevallen gebruik maakt.

Politiek bedrijven doet de VCP op de eerste plaats in de nabijheid van de inwoners van het Oldambt, naast het “normale” raadswerk. De VCP voert samen met belanghebbenden acties en faciliteert acties en bijeenkomsten wanneer dat nodig is.

De VCP-cultuur staat in veel gevallen haaks op de in het Oldambt heersende algemeen gangbare politieke cultuur. De VCP staat transparante politiek voor, zonder besloten (voor)overleg in gesloten achterkamertjes. Ook in de komende raadsperiode zal de VCP ijveren voor positieve veranderingen in die politieke cultuur.

Wij staan te saam voor het gericht
Voor goed of kwaad te kiezen,
Een volk dat voor tirannen zwicht,
Zal meer dan lijf en goed verliezen,
Dan dooft het licht…”

H.M. van Randwijk