Beschouwingen VCP fractie door Gea Geerdes

Voorzitter,

Di 18-7-2023 21:14

Een bewogen jaar  met veel ellende, zowel binnen de partij als onze gemeente, in 1 woord omschreven,  namelijk :

TREURNIS.

As je mit heul joen haart veur’n aander altijd kloar stoan, den heb je in dit leevm zeker waitn begreepm waar het echt om draait.

Nee het leevm draait nait om aanzain,nait om riekdom of om spuln.

Een citaat uit een  gesproken uitvaarttekst van onze twee VCP kameraden.in hart en nieren hebben ze ieders op hun eigen manier bij gedragen aan de politiek en onze partij binnen de gemeente Oldambt.Anja de schoonzus van Engel en Johan, de broer van Engel.  Man en vrouw,23 weken na elkaar, hebben ze afgelopen jaar na een samen gedragen ziekte, het leven gelaten en daarbij de strijd voor het communisme. Hun rode ster,  waar de 5 punten  een arbeidershand symboliseren, zullen we blijven herinneren. Ook het ziek zijn van Engel heeft er bij ons ingehakt, maar gelukkig als strijder ten top, zit hij weer in ons midden.

Voorzitter,

Een politiek jaar met veel perikelen en met treurnis ten top is ons gepasseerd.

Ondanks het vele ruis wat veroorzaakt is door het college, is men door blijven drukken, voor de hun zo mooie prestige projecten.

Ook niet te vergeten de vooraf genomen beslissingen, als het gaat om vluchtelingen. Als het er op aan kwam , konden de omliggende omwoners geen eigen inbreng meer geven. Eerst doen en dan pas overleg met doelgroepen, het welbekende werkpatroon van het college. Juist ja, hier doelen wij op de vluchtelingen in ons Lentis gebouw.

Het nieuwe gemeentehuis..

Alles er doordrukken voor een mooie nieuw materialistisch beeld, een beeld met status.

De status waar ons college op kikt..  tja miljoentje meer of minder wordt dit college niet anders van. Mag wat kosten maar dan heb je ook wat.

Hierbij niet nadenkende over de voortvloeiende gevolgen.

De VCP wordt hier alles behalve blij van, dit in tegenstelling tot een aantal andere partijen.

Voorzitter

Ik hoor u hier, en met u vele andere raadsleden denken, de raad heeft hier voor gekozen..

Voorzitter u weet heel goed dat de VCP geen akkoord hier voor zal geven en heeft daarom ook TEGEN dit alles gestemd.

Oldambt is een versnipperd politiek landschap geworden.Het telt 12 partijen, waarvan 5 partijen met een éénmansfractie. Het gevaar van polarisatie van de raadssamenstelling.

Woensdag 12 juli jongstleden,

Een luid applaus voor Andre en zijn topteam dit op verzoek van de VCP. Verdiend en recht uit ons strijders hart. Het hart van de partij dat vanaf de begin perikelen tegen het sluiten van “de Hardenberg” was. Als grootste oppositie partij in het Oldambt meegedacht, meegevochten en gestreden. Voorzitter, ook hier heeft het college en de daarbij horende raadsleden ingezien en ervaren, wat goed is moet je goed houden en niet omwille van eigen roem verloren laten gaan.

Plannen, plannen ,plannen.. kijkend door een roze bril ,wetende dat dit alles ten koste gaat van onze inwoners. Centrum visie, gemeentehuis, de garst, sint Vitus straat.

Zelfs locatie blauw, ooit de grootste plannen maar als puntje bij paaltje kwam, trok toenmalig wethouder van een nu nog zittende collegepartij, de plannen terug door de bestemmingsplan te gaan veranderen.

Het resultaat is, na jaren verwaarlozing en de titel “ rotte kies” te hebben gekregen ons allen bekend.

Voorzitter,

Hoe geloofwaardig wil of kun je dan nog zijn richting de inwoners??

Is dit het nieuwe functie profiel van onze college? Hierbij niet denkende aan de getroffen doelgroepen die dit hele gebeuren raakt, zowel in het sociale welzijn als in hun portemonnee.

Uitspraken over een komend ravijnjaar ,2026.

Wetende dat dit ons als mens nog meer gaat raken, of je nu links of rechtsom draait, doorgaan met een gedachtengang waar het college alleen maar over droomt:

“ ik hef het glas, doe een plas en alles blijft gewoon zoals als het was”

De VCP doet hier niet aan mee, dat is u allen duidelijk.

Toch willen wij als partij in deze beschouwing positief afsluiten, namelijk:

Over twee en half jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

Namens de VCP fractie

Gea Geerdes

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.