De zichtbaarheid van politieke partijen

Wie zijn of haar hoofd boven het maaiveld uitsteekt loopt het risico impopulair te worden. Dat is in de politiek niet veel anders. Ministers, wethouders maar ook ambtenaren nemen dagelijks besluiten die mensen raken in zowel positieve als negatieve zin. Voor politici of mensen die lid zijn van een politieke partij of daarvoor uitkomen geldt precies hetzelfde. Je staat ergens voor en je draagt iets uit ofwel een ideaal. Wie met iedereen vriendjes wil zijn of bang is impopulair te worden moet niet in de politiek gaan. Wethouder of raadslid worden is voor deze mensen ook geen goed idee. Laat staan dat je kritische stukken gaat schrijven over bepaalde onderwerpen. De verdraag- en vergevingsgezindheid is soms ver te zoeken, omdat men de dialoog volledig kwijt is zo lijkt het. En dat is best iets om rekening mee te houden. Je hebt elkaar tenslotte nodig. Vooral als je een gemeente bent die al jaren op zwart zaad zit.

Toen de verkiezingsuitslag van de gemeente Oldambt openbaar werd gemaakt was de eerste reactie meteen: ‘de versplintering van de diverse politieke partijen is groot!’ En dat zorgde voor nog meer opschudding, wrevel en onrust. Wat hebben de eenmansfracties allemaal te bieden? En wie zijn de eenmansfracties precies? Je moet je er eerst grondig in verdiepen wie welke partij is. Dat kun je bijvoorbeeld doen door het internet af te struinen of bij politieke partijen te informeren. Opvallend is dat de VCP daar eigenlijk vrij weinig last van heeft. Zetels erbij helaas niet, maar zetels ingeleverd daarentegen ook niet. De VCP is de meest zichtbare partij van de gemeente Oldambt en dat zal nog wel jaren zo blijven. Het is een partij die een hekel heeft aan achterkamertjespolitiek en het liefst zo veel mogelijk man en paard noemt zonder de kiezer te bedriegen. De VCP is er voor iedereen. Punt uit!

Andere partijen zie je eigenlijk zelden. Toen de noodklok werd geluid ten bate van het openhouden van De Hardenberg in Finsterwolde wist iedereen dat de VCP de inwoners van Finsterwolde en de gebruikers van De Hardenberg niet in de steek laat. De VCP was aanwezig bij de demonstratie en dat kon iedereen luid en duidelijk horen. De noodklok is en blijf eigendom van de VCP en die wordt ingezet als er echt sprake is van politieke nood. En dat is er. Wie de noodklok hoort weet dat de VCP aanwezig is. De noodklok is eigenlijk een soortement uithangbord van de partij. Zichtbaar zijn voor de bevolking. Een open transparante partij zijn waar iedere inwoner van de gemeente Oldambt baat bij heeft.

Mij werd bijvoorbeeld verweten dat mijn stelling onwaar was dat er geen andere politieke partijen en fractievoorzitters aanwezig waren bij die demonstratie op 29 juli jongstleden. ‘Ga maar naar een opticien!’ Klonk een infantiel verwijt. Kan er natuurlijk naast zitten, maar andere politieke partijen heb ik niet gezien. Waarschijnlijk waren ze er incognito, want eerlijk is eerlijk. Zichtbaar aanwezig waren ze sowieso niet. Nergens een spandoek van de SP met een felrode tomaat of mensen in gifgroene jassen of sjaals van het CDA. Is de VCP dan de enige partij die wel laat zien dat ze er zijn en staan? Blijkbaar wel. En dan mij verwijten dat ik onwaarheden schrijf? Kom dan eens met een tegenargument of bewijs. En dat zie je wel vaker. De fractieleden van de VCP vragen bij stellingen van andere partijen in de raad soms om feiten en voorbeelden, maar die blijven vervolgens uit. Men draait er wat om heen en dat is ook niet zo gek als je op een stuurloos schip vaart zonder koers op een beter financieel perspectief.

Politieke partijen in het Oldambt moeten veel meer zichtbaar worden. Kijk nou eens naar het Malieveld in Den Haag. Als daar een protestactie is over bijvoorbeeld betere arbeidsvoorwaarden zie je altijd meteen welke vakbonden aanwezig zijn door middel van spandoeken, vlaggen, hesjes noem maar op. Bij de protestactie in Finsterwolde was meteen duidelijk dat de VCP erbij was, maar de andere partijen vonden het blijkbaar nodig om incognito aanwezig te zijn. De andere partijen hadden geen behoefte om hun kiezer te laten zien dat zij in vol ornaat aanwezig waren voor hun ideaal. En dan is het niet zo gek dat een partij als een SP zetels inlevert in tegen stelling tot de VCP. Nee, mijn opticien had wat dat betreft gelijk. Hij zei: ‘Meneer Weber u hebt geen bril nodig. U ogen zijn prima en scherp. Het zijn denk ik de politieke partijen in het Oldambt die niet zichtbaar en scherp genoeg zijn! Dat heeft niets met u ogen te maken. Die zijn goed!’ Dus zo zie je maar. De gevestigde politieke partijen in een gemeente die in financieel zwaar weer zit moeten zich altijd (zichtbaar) laten zien in de steden, dorpen en gehuchten. En niet alleen in verkiezingstijd als er zieltjes moeten worden gewonnen. Bij de VCP ben je wat dat betreft aan het juiste adres. En wat mijn scherpte betreft? Mochten mijn ogen desondanks de scherpte verliezen wat niet uit te sluiten is naarmate je ouder wordt. De pen en de geest blijven voorlopig scherp.

Geschreven door: Ralph Weber

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.