Wat is er aan de hand bij Synergon? Door: Jan Kenter

Wat is er aan de hand bij Synergon!!

Vorige week werden de personeelsleden van Synergon verrast met een brief van de directie over de verandering van hun werktijd. Koffie en thee pauzes worden veranderd van 14 minuten naar 15 minuten. Je zou haast denken, te mooi om waar te zijn. Een werkgever die denkt om zijn personeel.

Inderdaad te mooi om waar te zijn. Met deze maatregel ga je gewoon een half uur langer werken per dag. Hoe zit dat in elkaar?

Sinds jaar en dag was het de gewoonte bij Synergon om de koffie en thee pauze in overleg met de OR, te houden op 14 minuten. Dat hield in dat dit in werktijd gebeurde. Dit was al jaren een doorn in het oog van het bestuur en directie. Menige keren is geprobeerd om dit te veranderen. Elke keer werd dit door de OR tegengehouden en met succes.  Sinds de metaalafdeling is overgegaan naar Abiant zijn de werktijden door de directie van dit bedrijf vastgesteld op 15 minuten, wat inhoud in eigen tijd. Deze tijd moeten ze uiteraard in halen, dus een half uur langer doorwerken.  Dit was aanleiding voor de FNV om naar de rechter te stappen. In eerste instantie heeft kantonrechter in Groningen de eis van Abiant om dit te doen toegewezen. Het FNV heeft in deze zaak hoger beroep ingesteld. De uitslag hier van is nog niet bekend.

Na de uitspraak van de kantonrechter ging natuurlijk het licht aan bij het bestuur en directie van Synergon. Met de uitspraak van de kantonrechter in de hand zijn ze weer naar de OR gestapt met de mededeling, zo willen wij het nu ook gaan doen. En dit zonder af te wachten wat de uitspraak van het hoger beroep gaat worden. Als VCP zijnde verbaast het ons ten zeerste dat bestuur en directie deze stap willen zetten. Mocht het zo zijn dat de rechter in hoger beroep in het voordeel van de FNV zal beslissen heeft dat grote financiële gevolgen voor de betrokken gemeentes.

Wat de VCP vooral een doorn in het oog is dat binnen Synergon de zwakste groep het hardst wordt getroffen, namelijk beschut binnen, oftewel Synergon T en P. Mensen die om hun beperking niet anders geplaatst kunnen worden. Mensen die gebaat zijn bij een rustige werkomgeving, die plotseling worden geconfronteerd met een half uur langer werken. Laat dit nu ook een afdeling van Synergon zijn waar het ziekteverzuim vrij hoog is en door deze maatregel alleen maar hoger zal worden.

En waar gaat het nu eigenlijk om!! Deze maatregel is enkel en alleen getroffen om geldelijk gewin. Het bestuur, notabene onder voorzitterschap van wethouder C. Swagerman van de SP, ziet alleen maar de financiële voordelen en trekt zich niets aan van de gevolgen die het heeft voor het personeel.  Als VCP zijn wij van mening dat het welzijn van deze groep voorop moet staan!! Bent u dat met ons eens?? Laten wij vrij duidelijk zijn, zolang er geen uitspraak is van het hoger beroep zou het bestuur dit niet moeten doorvoeren. En mocht er een uitspraak zijn in het nadeel van het personeel kan het bestuur alsnog beslissen om dit niet door te voeren.

Als het aan de VCP ligt zal dit niet doorgevoerd worden en blijft de werktijdenregeling zoals het nu is van kracht !!! Dit is een keuze, wij kiezen voor het welzijn van het personeel!! Mochten er acties komen zullen jullie de VCP aan jullie zijde vinden.

Jan Kenter raadslid VCP Oldambt