Laatste beschouwingen van de VCP fractie tijdens de raadsvergadering van 8 november 2021. 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Laat uw stem niet verloren gaan. Aan u de keus.

Voorzitter,

Drie en een half jaar hebben wij ons als een roepende/schreeuwende in de woestijn gevoeld , zowel bij de algemene beschouwingen, bij het herstelplan en bij de begrotingen.

Wij koesteren geen enkele illusie dat in het laatste halfjaar dit nog gaat veranderen, de coalitie en hun H7 bondgenoten denderen maar door.

Mochten de inwoners denken dat wij opgehouden zijn als gemeente met bezuinigen prikken wij bij deze dit ballonnetje door.

Er moet in de komende jaren nog steeds fors bezuinigd worden, en waarop?

Op de meest kwetsbare inwoners ,ouderen en jongeren.

Wij verachten deze handelswijze, de sterkste schouders zouden de zwaarste lasten moeten dragen en niet onze kwetsbaren. En welke wethouder of raadslid wil boze burgers voor zijn neus hebben die boos en gefrustreerd zijn na alle bezuinigingen. Dus hebben ze hun politieke praatjes weer paraat. Na al het zuur komt het zoet.

Geweldig resultaat van alle bezuinigingen, prietpraat tot aan ogendichtsmeerderij. Om het moraal hoog te kunnen houden als het om hand op de knip gaat , een bloemetje aanbieden richting de aangestelde consulenten, voor de goede bezuiniging prestaties.

Inderdaad ja, taferelen achter de schermen om te huilen.

Wat ze u gemakshalve maar even vergeten te vertellen dat de plus in de begroting niet door gemeentelijke bezuinigingen komen , maar van eenmalig geld vanuit de landelijke overheid.

Wat eigenlijk weer bestemd was voor met name zorg en jeugdzorg.

Voorzitter,

Volgend jaar, om precies te zijn over 130 dagen zijn er gemeenteraadsverkiezingen, gelukkig.

Dan kan ook de finale afrekening plaatsvinden over het algemeen beleid van dit college en hun steunpilaren. Maar kijk niet vreemd op als er door de diverse partijen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen straks weer gouden bergen worden beloofd, wat uiteindelijk alleen maar bladgoud is met een hoop schroot eronder.

We kunnen het hier nog lang en breed over hebben hoe dat wij als VCP-Oldambt aankijken tegen het gevoerde beleid.

Voorzitter,

Het zou zonde zijn van onze tijd.

De VCP fractie heeft het al vaker benoemd, het is uw begroting en niet de onze.

Dank u.