Motie van wantrouwen door: Jan Kenter

MOTIE

Met de inwerkingtreding van de Wet dualisering van 7 maart 2002 is de verhouding tussen de raad en het college volstrekt helder geworden. Opgenomen in deze wet is de aktieve informatieplicht van het college naar de raad. Bij ingrijpende zaken kan en moet de raad door het college worden ingelicht. Helderder als dit kan het niet zijn. Door dit niet te doen loopt het college een groot risico.

Is dit ook het geval met de kostenoverschrijding van meer dan 50% bij het aanleggen van het kunstgrasveld bij WVV. Onze fractie is van mening dat de verantwoordelijk wethouder hier bewust de raad heeft misleid. In mei van dit jaar was al bekend dat de kosten voor het aanleggen van een kunstgrasveld een forse overschrijding zou laten zien. Op dit cruciaal moment had de raad van onze gemeente ingelicht moeten worden door de wethouder. Van deze plicht kan slechts in zwaarwegende gevallen afgeweken worden Was dit hier ook het geval? De wethouder heeft op geen enkel moment uit kunnen leggen dat een zwaarwegend geval hierop van toepassing zou kunnen zijn. Ook in de loop van de afgelopen maanden heeft de wethouder vanuit zichzelf geen aanstalten gemaakt om de raad in te lichten. Dat is hem kwalijk te nemen. Want hoe je ook draait of keert, de wethouder is verantwoordelijk en kan nergens anders de zwarte piet neerleggen.

Al deze zaken bij elkaar opgeteld verdiend dit geen schoonheidsprijs. Maar om met de wethouder te spreken , ”het is gelopen zoals het is gelopen”, dat is weglopen voor de verantwoordelijkheid als wethouder. En dat kan toch niet het einde zijn van deze discussie. Waarom zit de raad hier dan nog? Deze raad heeft een controlerende taak. Maar als cruciale informatie wordt verzwegen of wordt achtergehouden door de wethouder, hoe kan de controlerende taak van de raad dan nog gestalte worden gegeven.

Als de wethouder op een enkel moment blijk had gegeven dat de hele situatie hem uit de handen was geglipt en daaraan zijn politieke toekomst in handen had gelegd van de raad hadden wij als fractie toen nog een andere afweging kunnen maken. Nu dwingt het handelen van de wethouder in deze zaak ons tot het indienen van een motie van wantrouwen. Willen wij deze wethouder willens en weten weg sturen? Nee voorzitter , dit heeft de

wethouder helemaal aan zich zelf te danken. Deze wethouder wou niet dieper door het stof gaan. Dan is deze motie in zijn geheel te danken aan zijn eigen koppigheid. Om het vertrouwen in de politiek terug te halen van de inwoners van Oldambt, want die zijn in deze het belangrijkst had deze wethouder de eer aan zichzelf moeten houden.

 

Motie van wantrouwen.

De raad van de gemeente Oldambt in vergadering bijeen op maandag 20 november 2017 gehoord de beraadslagingen:

Overwegende dat:

– De wethouder van financiën, Dhr. C.Swagerman, niet conform de Wet dualisering gemeentebestuur 2002 heeft gehandeld.

– Is zijn actieve informatieplicht richting de raad van de gemeente Oldambt niet nagekomen.

– Daarmee het vertrouwen heeft geschaad als wethouder met de raad van de gemeente Oldambt.

– Ook het vertrouwen dat de inwoners van de gemeente Oldambt moeten hebben in het bestuur van de gemeente geschaad heeft.

– Zijn houding in deze zaak niet getuigd van leiderschap.

Is van mening dat:

– De wethouder niet in zijn huidige functie is te handhaven.

– Om zijn taken als wethouder neer te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de fractie van de VCP

E.Modderman