De Poort van Winschoten door: Engel Modderman

Poort van Winschoten

Raadsvoorstel inzake: herontwikkeling Poort van Winschoten.Een voorstel die het centrum van Winschoten na de sloopwoede van dit college nog meer op de kop zal zetten. Nu is het markante gebouw van de bibliotheek aan de beurt om onder de “sledgehammer” van wethouder Broekhuizen te vallen en plaats te maken voor zogenaamde stadswoningen. Een project waarvan de uitkomst nog niet is vertaald in inkomsten.

Kunnen wij het college wel toestaan om met dit grotesk project aan de gang te gaan. Uit niets is gebleken dat het verantwoord is om dit college op bouwkundig en financieel gebied hun gang te laten gaan. Wij wijzen er nog maar even fijntjes op dat het in het project Poststraat Scheemda waar de gemeenschap de tekorten moesten ophoesten. Ook de bouw van het cultuurhuis liep op financieel gebied gierend uit de bocht.Het oefenveld van WVV wat een overschrijding van meer als 50% laat zien. En afgelopen week laat de bouw van de brede school in Scheemda alweer een financiele tegenvaller zien van anderhalf miljoen euro . En zo rollen we van het ene debacle in het andere.

Het plan omhelst ook de verhuizing van de HEMA naar het oude pand van super de Boer tijdens de verbouwing. Want de bedrijfsvoering moet doorgaan. Wie gaat de verhuizing naar dit pand betalen? Nergens in dit voorstel is dat terug te vinden. Mocht de gemeenschap dit op hun bordje krijgen? Het zal toch niet zo zijn. En mocht de HEMA na de verhuizing naar het nieuwe pand besluiten om hun filiaal te sluiten in Winschoten, wie betaalt dan het gelag? Juist, de inwoners van Oldambt.

Dan de eventuele verhuizing van de raadszaal naar het pand van de HEMA. Wij vragen ons in alle ernst af of dit voorstel voort komt uit een hersenspinsel van bepaalde partijen. Uitgerekend de VVD, die anders zo zwaar op de penning zit, is een groot voorstander van deze verhuizing.

Kosten 1,1 miljoen euro.

Leg het maar uit aan de inwoners van Oldambt. We hebben in deze raadsperiode nog maar net halte democratie in gebruik genomen. Wat een verspilling van geld. En dan lezen we ook nog dat de raadszaal ingericht zal worden met meubilair uit halte democratie. De oude stoelen van de Klinker zouden ook worden gebruikt bij de nieuwbouw. Hele volksgroepen zijn nog aan het zoeken waar die gebleven zijn.

Wij gaan niet op de stoelen staan en met gejuich dit voorstel aannemen. Wij vragen het college om dit voorstel in te trekken en dit over te laten aan een nieuw college en raad. Laten we er vanuit gaan dat die met een wat meer kritische blik kijken naar dit grotesk project. Is de VCP dan tegen elke verandering? Nee! Maar het mag duidelijk zijn dat dit voorstel weer een zoveelste brug te ver is voor de VCP.