Ralph Weber: Storm Waalkens

De maand februari kenmerkt zich door zeer slecht weer voor de tijd van het jaar. Waar er dikke pakken sneeuw moet liggen en het ijs dik genoeg moet zijn om op te kunnen schaatsen, is het nu ieder februari weekend raak met stormen die zelfs hun eigen naam hebben gekregen. Uitzonderlijk voor Nederland. Dit weerbeeld heeft natuurlijk alles te maken met het huidige klimaat. Het begon met storm genaamd Ciara gevolgd door storm Dennis en nu is het de beurt aan storm Ellen. Stormen die ook het Oldambt aandeden en gelukkig voor niet al te veel schade zorgden … maar is dat wel zo?

Waar men in het Oldambt mee kampt of liever gezegd in het dorp Finsterwolde. Is dat ze in Finsterwolde een eigen storm hebben luidend naar de naam; ‘Waalkens.’ En dat is nou niet een prettig vooruitzicht, want deze storm heeft een grote tweespalt veroorzaakt in het dorp. Een storm die is ontstaan, hoe gek het ook klinkt, door de zon. Of nou ja de zon. Het zijn de vele zonnepanelen die naast het dorp Finsterwolde moeten herrijzen. Een heus zonnepark van maar liefst 30 voetbalvelden groot. Waalkens is een storm die vroeger hoorde bij de ‘orkaan’ luidend naar de naam; Partij van de Arbeid (PvdA). Een orkaan die zorgde voor een hoop narigheid en ellende in met name Oldambt. Een orkaan die dermate hardnekkig is dat het eigenlijk alleen maar voor nog meer onrust zorgt in Oldambt.

Met stomme verbazing en enige irritatie las ik een artikel in De Telegraaf. Een artikel geschreven door Edwin Timmer met als kop; ‘Energietransitie verscheurt dorp: ’Zelfs de biljartclub is naar de bliksem!’ En wat ik toen las, daar viel mijn mond toch letterlijk van open. ‘Hoe krijg je het als ex-parlementariër van de Tweede Kamer voor elkaar,’ dacht ik. Een compleet dorp in tweespalt krijgen waarvan je van weet dat het dorp onderdeel uitmaakt van een krimpregio die nagenoeg arm en economisch zwak is. Dat is wat mij betreft de ellende en onrust niet verhelpen, maar juist uitbreiden.

Storm Waalkens gaat van windkracht 8 naar windkracht 9 met hier en daar in het centrum van Finsterwolde een hevige windstoot naar windkracht 10. Het zou zomaar een onderdeel kunnen zijn van een weerbericht van Piet Paulusma die je het liefst zo snel mogelijk wil vergeten als inwoner van Finsterwolde. Zeg nou zelf. Is de zon al niet lang en breed ondergegaan in Finsterwolde? En in de rest van de dorpskernen die de gemeente Oldambt rijk is? Een ondergaande zon die niet meer wenst te schijnen, omdat deze zon door orkaan PvdA op een verschrikkelijke manier ten gevolge van wanbeleid is wegbezuinigd?

Het krantenartikel geeft mooi weer hoe in en in triest de situatie in Finsterwolde op dit moment is. Het geeft weer hoe een compleet dorp in tweespalt is geraakt door een ex-parlementariër van de Tweede Kamer die overal liep te verkondigen dat er een zonnepark komt in Finsterwolde. Een dorp die zwaar gebukt gaat onder toren hoge bezuinigingen onder andere veroorzaakt door zijn eigen achterban (lees: orkaan PvdA).

In plaats van dat er werd gezorgd voor rust, gaat dat nu zwaar ten koste van de leefbaarheid in het dorp. En raakt het dorp steeds meer en meer versplinterd. Iets wat toch voorkomen had kunnen worden, omdat we het hebben over Finsterwolde. Een dorp die als kwetsbaar mag worden beschouwd. Maar ja … we hebben het natuurlijk wel over storm Waalkens. Een storm die juist meer schade teweeg heeft gebracht dan herstel in het dorp. Een biljartclub gaat niet zomaar naar de bliksem toch? Een gezamenlijke vrijdagmiddagborrel stopt niet zomaar … of toch wel?

Daarom hoop ik dat de weergoden de komende jaren voor Finsterwolde en de rest van het Oldambt gunstig gestemd zullen zijn. Dat storm Waalkens eindelijk zal gaan liggen zodat er rust en herstel komt in het dorp. Of zoals in het krantenartikel werd geciteerd; ‘De Berlusconi van het noorden!’ Zelf ben ik niet zo van dit soort vergelijkingen met politici die het fascisme een warm hart onder de riem steken. Echter begrijp ik de emotie terdege. De Telegraaf is immers niet vies om zo’n vergelijking te publiceren.

Voor mij had dat persoonlijk niet gehoeven, maar de emotie speelt hoog in Finsterwolde. En dat is niet voor niks. Het gaat om Finsterwolde en hun inwoners die mogelijk worden geconfronteerd met een ontsierend zonnepark van 30 voetbalvelden groot. Waar men vroeger de rover kon zien vliegen in de polder heb je straks eerst een trapje nodig, omdat het uitzicht is bedorven.

Als het gaat om het landschapsbeeld wordt het Oldambt er niet mooier door als dit verwerpelijke plan doorgang gaat vinden. Zon- en windenergie daarvan ben ik géén tegenstander, omdat het domweg beter is voor het klimaat dan kolencentrales. Maar dat moet niet ten koste gaan van de leefbaarheid wat nu in Finsterwolde helaas gaande is. Daarom hoop ik dat storm Waalkens snel gaat liggen door zich vanaf nu te distantiëren van dit gesubsidieerde controversiële project, want het draait maar om één ding. En dat is; subsidie, subsidie en nog meer subsidie. Ik zeg: ‘oant moarn’ ofwel tot morgen. 

Geschreven door: Ralph Weber