Regio Deal

Weet U het nog waar dit voor staat? De brede welvaart stimuleren. Sceptisch werd het ontvangen door verschillende deelnemende gemeenteraden. Het zou te abstract zijn, en waarom zou dit plan nu wel gaan helpen waar andere plannen weinig succes hadden geboekt. Vlak voor de kerstvakantie 2020 is het “Uitvoeringsprogramma 2020-2021” naar buiten gebracht. Kernthema’s: leren, werken en inkomen, gezondheid en woonomgeving. Weinig verrassend als je het mij vraagt. Een aantal zaken waar geld voor wordt vrijgemaakt zijn: Opknappen van zes wijken (6 miljoen), Aanpak van kernen (3,5 miljoen), verduurzamen van woningen (3,4 miljoen), Investeren in het 5G- en glasvezelnetwerk, Rubicon route, entreeonderwijs voor schoolverlaters wordt uitgebreid, Opleiden van energiecoaches, Creëren van instapbanen voor wie een normale baan te hoog gegrepen is, en zo zijn er nog een aantal voorbeelden.

Over de brede linie legt het programma wat kleingeld in een veelheid van lopende initiatieven of wordt er onderzoek gedaan naar hoe iets beter kan of voorkomen had kunnen worden. Het voelt een beetje halfslachtig, abstract en weinig ambitievol. De regio stoeit al jaren met het maken van een inhaalslag en steeds wordt er gemikt op dezelfde pijlers. De bekende instanties die het al jaren proberen mogen dat nog een keer doen. Niemand met plannen zal “nee” zeggen tegen wat extra centen. Door het gebrek aan focus zal er over vier jaar echter weinig van te merken zijn. Zeker niet alle Oost-Groningers zullen een stap voorwaarts zetten. De inwoners zelf waren voor de plannenmakers moeilijk te bereiken door de coronacrisis, des te eenvoudiger was het om bestaande instanties te benaderen. Was het niet beter geweest om minder projecten uit te willen voeren met meer geld?

Zonneparken waar blijven de subsidies

Van de 33 grootste zonneparken in Nederland is inmiddels 79 % in buitenlandse handen kopte een krant een paar maanden terug. Het blijkt dat er 889 miljoen euro aan subsidiegeld naar het buitenland is verdwenen. En dan betreft het vooral Duitse, Chinese, Engelse en Scandinavische projectontwikkelaars en investeringsfondsen welke zonneparken bouwen op Nederlands grondgebied of men koopt Nederlandse zonneparken op. Veel projectontwikkelaars kiezen voor Nederland vanwege de miljarden euro’s aan subsidies welke de Nederlandse overheid versterkt.

De overheid strooit op een dusdanige manier met subsidies dat je er een prachtige businessafdeling mee hebt met een rendement van soms wel 15 procent. Een gevolg van dit is dat tientallen projectontwikkelaars opduiken daar waar goedkope grond te halen is. Ook dubieuze partijen die het niet zo goed voor hebben met de omgeving, en aan bewonersparticipatie geen boodschap hebben. Nu het lijkt dat ook de gemeente Oldambt van plan is door te zetten met de aanleg van grotere windturbines en grootschalige zonneparken na 2030 lijkt het de VCP fractie geen slecht idee om eens te kijken of er geen kaders kunnen worden gesteld zodat de subsidies binnen de landsgrenzen behouden kunnen blijven.

Namens de VCP

Johan Meezen