Stichting MFC De Hardenberg versus de firma list en bedrog

Politici van welke rang of stand moet altijd het goede voorbeeld geven, omdat ze gekozen zijn. Een wethouder moet bijvoorbeeld van onbesproken gedrag zijn. Dat die vlieger in de gemeente Oldambt niet opgaat is helaas al jaren duidelijk. Zo moet een wethouder bijvoorbeeld er representatief uit zien. Als je pleit dat er veel overgewicht is onder de inwoners in je gemeente dan kan je niet op de barricades gaan staan met een postuur van een Hubert Bruls (CDA). Dat is namelijk niet representatief.

Ja, ook op uiterlijk wordt gelet en de wethouders van de gemeente Oldambt geven in dat opzicht nou niet het goede voorbeeld. Je hoort mij niet zeggen dat ze vadsig zijn of obesitas hebben, maar aan hun postuur is wel te zien dat ze het zich wel goed kunnen permitteren. Er mag wel – bij mij trouwens ook – een onsje of kilootje vet vanaf. Bovendien als politici en zeker als wethouder lig je nou eenmaal onder een politiek vergrootglas. Hetzelfde geldt voor je beleidsvoering, wat trouwens al jaren mager is in plaats van vet.

Prachtige slogans weer. Zoals deze: ´Meer bewegen en gezond eten.´ Of deze klassieker: ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam!’ Allemaal waar, maar dan zou je toch zeggen dat sportcomplexen juist moeten blijven bestaan? Dat er juist in moet worden geïnvesteerd door de overheid als er geen andere private eigenenaren zijn? Het college van B&W van de gemeente Oldambt, beter bekend als de firma list en bedrog, hebben er echter voor gekozen om dat niet te doen.

Zij hebben er namelijk voor gekozen om een bureau helemaal uit Utrecht de opdracht te geven of de financiering vanuit het college voor De Hardenberg wel haalbaar zou zijn. Dit bureau genaamd BDO Advisory kwam in een nog geen twee pagina’s tellende adviserende memo tot de conclusie dat het een financiële strop zou zijn, dat medefinanciering vanuit de gemeente Oldambt op langere termijn voor een nog grotere financiële chaos zou zorgen, in het al financieel armlastig gebied. De eerste vraag die bij mij op kwam was: ‘waarom een bureau helemaal uit Utrecht de opdracht geven om je financiële draagkracht te laten berekenen? Weten die rekenwonders uit Utrecht wel waar Finsterwolde ligt op de kaart van Nederland?’ En wat ook belangrijk is als je een berekening gaat maken in zo’n geval. ‘Is BDO Advisory – die overigens ook een kantoor in Groningen heeft – wel eens bij De Hardenberg in Finsterwolde wezen kijken?’ Daarover valt in hun advies namelijk niets terug te lezen. Er is een advies uitgebracht over een controversieel politiek vraagstuk waarin er geen enkele bezichtiging van het complex in Finsterwolde heeft plaatsgevonden. Een advies gebaseerd op een eenzijdig verzoek van het college die louter alleen maar bestaat uit papier. Stichting MFC De Hardenberg (hierna: stichting) is overigens volledig buiten beschouwing gelaten. Wel moest de stichting zo nu en dan even op het matje komen wanneer het de firma list en bedrog het uitkwam, maar deze firma wist zelf al wat het ging doen. Men moest alleen nog even een datum en tijd prikken. En dat was op vrijdag 10 februari 2023 om 13:00 uur op het gemeentehuis in Winschoten.

BDO Advisory. Het hele advies kan naar de prullenbak. Het advies is namelijk gestoeld op gegoochel met onnauwkeurige cijfertjes, suggesties, aannames en niet met vaststaande feiten. Simpel voorbeeld zoals hierboven genoemd; een bezichtiging ter plekke heeft nooit plaatsgevonden, althans dat is niet uit hun advies op te maken. Nee, hier is iets heel anders aan de hand. Er zijn twee partijen die eerst gingen samenwerken maar nu weer lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat is de stichting aan de ene kant. En de firma list en bedrog ofwel het college van B&W van de gemeente Oldambt (hierna: firma) aan de andere. Communicatie is er geweest, maar er zijn met name door de firma belangrijke met name financiële details verzwegen. Zoals dat het nooit van plan was deze stichting financieel bij te staan. Immers had de firma eind september 2022 deze beslissing al genomen, maar door de vele weerstand onder de bevolking moest het vertrouwen worden teruggewonnen. Om nog maar te zwijgen van imago- en reputatieschade, want de firma heeft tot ergens in maart 2026 de leiding in de gemeente Oldambt.

Daarom heeft de firma een list gebruikt. En dat is de stichting zogezegd te ondersteunen naar mogelijke financiële opties om De Hardenberg te behouden. Was de stichting hierin misschien niet te naïef? Deze naïviteit van de stichting mag misschien een gevoel zijn, maar dat is nog geen feit. De stichting is hierin altijd transparant, open en eerlijk geweest naar de gebruikers van De Hardenberg en de inwoners van Finsterwolde en omliggende dorpen. De stichting wilde De Hardenberg behouden, maar dat behouden hangt nu aan een dermate zijden draadje dat hij vanaf zaterdag 1 juli 2023 afknapt. Niet door de stichting wel door de firma. Een firma die op die datum het 12,5-jarig bestaan van de gemeente Oldambt viert. Zoals reeds eerder geschreven: is dat een reden tot feest? Nee, dat is absoluut geen reden tot feest!

Geschreven door: Ralph Weber

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.