Het gaat allemaal snel.

Het gaat allemaal snel. Nu de dagen korter worden en de eerste kerstverlichting hier en daar al wordt waargenomen en met Adrillen voor de deur moeten we beseffen dat het einde van het jaar nadert. Bijzonder is het misschien wel te noemen dat er ook nog even verkiezingen de revue zullen passeren. De moeilijkste verkiezingen ooit?

Welnee, de verkiezingen zijn dit jaar wel erg gemakkelijk. Als je erg tevreden bent over de politiek in Nederland heb je ruime keuze. Zo’n 17 partijen zullen de doelen van het huidig beleid gewoon blijven nastreven. Natuurlijk hebben ze allemaal een verschillende route maar per saldo zal er weinig veranderen. ALS we de peilingen mogen geloven, en ALS met hoofdletters, dan zal er helemaal geen ruk veranderen. De tweedeling zal blijven groeien en de grote bazen van nu, zullen de grote bazen blijven. Maak je geen zorgen. Er vindt zoveel indoctrinatie plaats op de meest achterbakse manieren, dat zeker 90 % van het ‘stemvee’ geen benul heeft van hetgeen er werkelijk gebeurd.

En ja, dát is heel zorgwekkend. Bij elke stemronde hoor ik wel ergens een oudere voor de radio of televisie die vol trots verteld dat ze, in navolging van hun ouders, hun hele leven altijd al op dezelfde partij hebben gestemd. Vaak hebben die lieve mensen tegen zichzelf gestemd. Alles waar ze feitelijk tegen zijn, zijn de speerpunten van “hun” partij.

De politieke partijen van vroeger zijn absoluut niet meer de partijen van nu. De politieke correctheid heeft veel terrein gewonnen en daarmee zijn er veel waarden vervaagd. Wie weet nog het echte verschil tussen “links” en “rechts”? Op zich is dat ook niet erg want het oude links en rechts bestaat allang niet meer. Alles wat nu nog telt is politieke correctheid. De olifanten die door een porseleinkast gaan bestaan niet meer. Nou ja, bijna niet meer. De enkeling die het nog wel wil en doet wordt in de media doodgezwegen of via allerlei vernuftige omwegen te kakken gezet. De kracht en vernuft wat gebruikt wordt in de bekende media heeft zoveel invloed dat het bijkans onmogelijk is om een ander geluid te laten horen. Een enkele presentator / presentatrice die wel een eerlijker beeld wil schetsen in de bekende media wordt op non actief gezet onder het mom van: ‘Verjonging is nodig ‘.

Ik weet niet of het u is opgevallen maar we leven zo langzamerhand in een volledig gecontroleerd land. Werkelijk overal zijn wetten en regels voor. Wetten en regels dienen er te zijn voor de burger en niet tegen de burger. Zo stelde ik vorige week dat ik het een schande vond en nog steeds vind dat de ouders van de kinderen in de opvang niet eerder konden worden voorgelicht. Een direct gevolg van de wetgeving. De ouders en de kinderen zijn de dupe. Wettelijk gezien moest er worden ingegrepen. De toko moest sluiten. Ik kan dat wel begrijpen. Ook bij mij staat de veiligheid van de kinderen voorop. Echter wil ik dan wel in twijfel trekken of dit diploma afhankelijk is of afhankelijk is van enig inzicht.

Als voorbeeld neem ik een “appende” en gediplomeerde-, en een niet gediplomeerde maar bevlogen en oplettende leidster /leider. Als een kind uit een schommel valt tijdens de dienst van de gediplomeerde is er niets aan de hand want er is aan de wetten voldaan. Als hetzelfde gebeurd bij een niet-gediplomeerde zal de wereld te klein zijn. En ja hoor, natuurlijk: Wet is wet.

Mogen we het bekrompenheid noemen of ook nieuw normaal? Een collega van mij, een moeder, bevond zich op het schoolplein en zag een kind van een glijbaantje af stuiteren. Door snel in te grijpen kon ze een smakker van het kind voorkomen. Daarvoor moest ze haar hand onder de kont van het jongetje slaan. Een flits reactie. Geloof het of niet maar ze moest zich melden bij de directie van de school omdat ze haar hand bij het ventje onder de kont had geslagen.

Ze mocht zich in de toekomst niet weer met de spelende kinderen bemoeien. Ja, wet is wet. Kun jij er mee leven?

Fijne zondag.

Eppo Boven fractieondersteuner VCP

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.