De laatste werkweek dient zich aan.

De laatste werkweek dient zich aan. 50 weken geleden dachten we nog dat we een lange jaar in het verschiet hadden. Ja, naarmate je ouder wordt gaat het allemaal sneller. Een jaar is niks hoor ik wel vaak en enerzijds kan ik dat wel begrijpen, anderzijds is het verbazend hoeveel er in één jaar kan gebeuren.

Het jaar 2023 zal de geschiedenis ingaan als een jaar van uitersten. Althans zo lijkt het nu maar wie herinnert zich nog de verhalen over de jaren 20 van de vorige eeuw? Ook toen speelde er veel in de wereld en over honderd jaar zullen ook de jaren 20 van de 21ste eeuw worden benoemd als roemruchte jaren.

Ja, we zitten er middenin en zijn er voorlopig nog niet uit. Crisis na crisis. Ook de klimaatcrisis zal dan vaak worden genoemd. Een verhaal waar dan lachend op wordt teruggekeken. Lachen om de naïviteit van de jaren 20. Zullen dan alle auto’s elektrisch rijden? Kom op, dan zijn er geen auto’s meer. Andere vormen van vervoer zullen dan allang als gewoon worden beschouwd. Science-fiction van nu zal dan de norm zijn. Geen laadpalen en geen debat over laadvisie.

In de Gemeente Oldambt is afgelopen woensdag zo’n debat geweest. Ik had het voorrecht om een stemverklaring te schrijven voor de VCP en ik schroom niet deze verklaring met jullie te delen.

========Stemverklaring fractie VCP

De raad bijeen op woensdag 13-12-2023

Voorzitter:

De fractie van de VCP maakt graag gebruik van het recht op “stemverklaring”

Inzake het voorstel van de laadpalen aangehaald in vergaderpunt 8a voelt de fractie van de VCP zich toch genoodzaakt wat kanttekeningen te maken.

Overwegend dat;

*Laadpalen parkeerplekken innemen en daarmee een last zijn ten behoeve van invalidenparkeerplaatsen en van overige parkeerplaatsen.

* Laadpalen geen enkele meerwaarde hebben voor het welzijn van de gemiddelde burger binnen onze gemeente

* Laadpalen geen enkele bijdrage leveren aan een CO2 neutrale omgeving

* Laadpalen alleen van nut zijn voor de speeltjes van de beter gesitueerden en niet voor de gemiddelde burger

Heeft de fractie van de VCP gemeend om tegen alle voorstellen inzake uitbreiding van laadpalen tegen te stemmen.

Toelichting:

Parkeerplekken:

Inzake de parkeergelegenheid mag het duidelijk zijn wat de gevolgen zijn voor invaliden. Mede gelet op de bereikbaarheid van onze inkoopcentra binnen onze gemeente is het van cruciaal belang dat de gemeente weloverwogen omgaat met de al beperkte parkeermogelijkheden.

Meerwaarde:

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze palen een meerwaarde hebben voor het welzijn van de gemiddelde inwoner binnen onze gemeente. Ook is er nergens te verklaren dat het voeden van dure auto’s aan of nabij de openbare weg dient te geschieden. Voor deze service is in een grijs verleden het begrip “Tankstation” in het leven geroepen. Dit zijn stations waar brandveiligheid is onderzocht en goedgekeurd.

Bijdrage aan CO2 neutraliteit:

Een elektrisch aangedreven auto is pas na het rijden van rond de 600.000 kilometer CO2 neuraal. De productie van accu’s is buitengewoon milieubelastend en het opruimen van een “overleden” accu brengt hoge kosten met zich mee maar is daarnaast ook een aanslag op het milieu.

Kinderarbeid:

Voor een ieder die met enig regelmaat het nieuws volgt is het zonder meer duidelijk dat de speciale metalen, ertsen / delfstoffen welke nodig zijn voor de productie van accu’s met regelmaat worden gewonnen door de inheemse kinderen in arme Afrikaanse landen met daarnaast enorme “loogvelden”. De fractie van de VCP wil u met overtuiging wijzen op de gevolgen hiervan en wij willen en kunnen het ons niet permitteren om later met spijt of wroeging in de spiegel te kijken.

Vergroting van verschillen binnen sociale klasse’s:

Onze fractie is derhalve van mening niet mee te werken aan, het op welke manier dan ook, bevorderen van kinderarbeid, inbreuk maken op een gezonde leefomgeving in derde landen, het vergroten van klassenverschil en het inleveren van de broodnodige parkeerplaatsen binnen onze gemeente.

Wij zijn dus NIET van plan gemeenschapsgelden te besteden voor het plezier van slechts een paar procent van onze inwoners. Immers……. een overgrote meerderheid welke zich geen elektrisch aangedreven voertuig kan permitteren vind ook geen benzinepomp op elke straathoek.

Dank u wel voorzitter. —————-

Bovenstaande verklaring werd door ons raadslid cq fractievoorzitter voorgelezen. Hoe leuk is het om veel interrupties te krijgen? Het is een teken dat er een gevoelige snaar wordt geraakt. Dat doet goed. Ook is het dan goed te horen dat de wethouder ook zelf punten aangeeft waar het zou kunnen schorten. Is er voldoende capaciteit om het stroom te leveren? Is de infrastructuur van het kabelnet groot genoeg? Iets om over na te denken!

Mag dat gemeenschapsgeld kosten? Nee!

Genoeg voor vandaag.

Fijne zondag allemaal.

Eppo Boven fractiemedewerker VCP

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.