Interpellatie debat Sint Vitusstraat Winschoten

INTERPELLATIEDEBAT! 13-12-2023

Sint Vitusstraat Winschoten (Oldambt)

VCP OLDAMBT

Voorzitter,

Op de agenda van vanavond staat het boerderijenprogramma waarin van alles geregeld gaat worden om karakteristieke en monumentale Oldambtster  boerderijen in ere te herstellen.

Dit onder de noemer oude glorie dienen we zuinig op te zijn.

Tja oude glorie.

Aan de andere kant wil een verhuurder, met instemming van het college, Oldambtster karakteristieke woningen plat gooien. Naar mening van de verhuurder zijn de woningen te oud, zijn het arbeidershuisjes , voldoen niet meer aan deze tijd wat dat ook betekenen mag en “zwaar” beschadigt.

Voorzitter,

de tegenstelling kan niet groter zijn oude tijden herleven.

Met alleen een 1 mei viering zijn we er niet wethouder.

We zullen er ook naar moeten leven, en geen ongelijkheid willen creëren tussen karakteristieke Oldambtsterboerderijen uit de geschiedenis en de karakteristieke arbeidershuisjes, waarvan de allereerste  bewoners meegewerkt hebben aan het ontstaan en ontwikkeling en het groeien  van Winschoten

Nu hebben wij, dankzij een interpellatie verzoek van de SP, die door de VCP ondersteund wordt, als raad het over de aanvraag sloopvergunning van de verhuurder.

Een sloop aanvraag voor in eerste instantie  27 karakteristieke arbeidershuisjes.

Dat bewoners, gesteund door Bond Heemschut, Cuypers Genootschap, Monumentenwacht, platform GRAS, inwoners gezien het aantal handtekeningen, in opstand komen tegen de voorgenomen sloopplannen mogen wij als gemeenteraad blij mee zijn.

Voorzitter,

Zij wijzen ons op het behoud van een stukje verleden waar een stad herkenbaar door is en blijft.

Verleden en toekomst kunnen hand in hand gaan maar je moet wel willen als verhuurder.

Vier jaar lang roepen, we gaan slopen, geen participatie in de plannen, en uiteindelijk mag een bewoner de kleur van de steentjes kiezen of zoals Peter Michiel Schaap het verwoordde hou toch op zeg, een rood of een witgrijs steentje? Dat maakt twee ontwerpen?

Werkelijk waar, hoe krijg je het voor elkaar! En dan doen alsof je daarmee de bewoners meeneemt in je plannen.

Ongehoord!

En dan hebben we het nog niet eens over het ontwerp van die zgn nieuwe woningen.

Voorzitter,

Ik kom nu tot een aantal vragen richting het college

  1. op welke wijze wordt de aanvraag, ingediend door Bond Heemschut en Het CuypersGenootschap, om de woningen op te nemen in het bestand gemeentelijk monument, in  behandeling genomen door het college?
  2. is de sloopaanvraag van de verhuurder al in behandeling genomen?
  3. op welke wijze verhoudt zich de aanvraag gemeentelijk monument woningen Sint Vitusstraat met de sloopaanvraag.
  4. In het schadehersteladvies van Wiertsema, April 2020 worden meerdere adviezen gegeven. De verhuurder gaat zonder verder onderzoek te doen naar de andere opties, waaronder een aan bewoners toegezegde grondwater onderzoek, uit van de duurste optie. Hoe weegt het college dit?
  5. In de rapporten van Wiertsema lezen we dat de woningen, waarop bewegingsmelders geplaatst zijn, de laatste 4 jaar niet of nauwelijks verzakt en/of in beweging zijn. De verhuurder zegt dat de woningen zwaar verzakt zijn. Is het college bereidt om de voorliggende rapporten te laten beoordelen en/of onderzoek door een onafhankelijk bureau, met instemming voor het gekozen bureau van Bond Heemschut en Het Cuypersgenootschap, te laten verrichten?
  6. Op welke wijze worden de regels met betrekking tot de sloopaanvraag behorende bij het bestemmingsplan Zuid Winschoten en het aangenomen amendement toegepast op de sloopaanvraag van de karakteristieke woningen?

Voorzitter,

Zo zijn er nog zoveel vragen, maar laten we niet vergeten dat de gemeente verantwoordelijk is voor het welzijn van haar inwoners.

Inwoners, die al 4 jaar in onzekerheid leven en vier jaar aan het lijntje worden gehouden.

Dat doet wat met een mens.

En dat we te maken hebben met een verhuurder die letterlijk zegt  Gemeente geen sloopvergunning?

Dan onderhouden wij de woningen niet meer!!!!

Maar voorzitter, dat deden en doen ze al meer dan 40 jaar niet!!!

 Over goed verhuurder schap gesproken!!!!!

 Voorzitter,

Graag zou ik de gemeenteraad nog willen wijzen op het amendement, ingediend op 29 juni 2021 door de VCP fractie en is toegevoegd aan concept Programma Wonen 2021 – 2026, waarin het besluit is genomen en ik citeer:

  • In principe geen medewerking te verlenen aan sloopplannen en er alles aan te doen om sloop van sociale huurwoningen te voorkomen.
  • In samenwerking met bewoners en corporaties te zoeken naar oplossingen om de leefbaarheid in dorpen en wijken te vergroten en alleen sloop toe te staan al hiervoor onder de betreffende bewoners een groot draagvlak bestaat als dat is aangetoond middels een participatieplan en dit toe te voegen aan het programma wonen 2021-2026.

Dit amendement is dan ook aangenomen door de gemeenteraad op 29 juni 2021.

Voorzitter,

Zou deze gemeenteraad hun geloofwaardigheid willen behouden, welke de inwoners toch al niet zo hoog in het vaandel heeft staan, dan houdt men vast aan het toen aangenomen amendement.

Immers een meerderheid van de betreffende bewoners is tegen sloop en zoals ik al genoemd heb, participatie is er nooit geweest.

Gemeenteraad, college,  behoudt deze karakteristieke Sint. Vitusstraat zoals deze nu is en ga voor onderhoudt en niet voor afbraak.

Dank u.

Engel Modderman

Namens de VCP fractie Oldambt

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.