Belangenbehartiging VCP

Ook in 2021 zal de VCP-fractie Uw belangen behartigen:

Het is inmiddels eind januari als U dit leest, toch wil de VCP-fractie en hun medewerkers alle burgers vanaf deze plek een gelukkig, voorspoedig maar vooral strijdbaar 2021 toewensen. Ook een jaar waarin de verantwoordelijke instanties het Covid-19 virus hopelijk onder de knie krijgen zodat een ieder zijn of haar bezigheden weer op een normale manier vorm kan geven.

Armoede en de feestdagen

Nog even kort terugkomend op het stuk wat de VCP schreef in de Oldambster van december aangaande de armoede in onze gemeente. Het stuk is positief ontvangen door vele mensen, wij hebben dan ook redelijk wat reacties mochten ontvangen van burgers van onze gemeente die blij waren dat zij in ieder geval door de VCP niet worden vergeten. Ook kregen wij van een aantal mensen en zelfs ondernemers het aanbod van kerstpakketten en levensmiddelenpakketten aangeboden om uit te delen aan mensen die onder armoedegrens leven.

Wij kunnen melden dat deze spullen allemaal op de juiste plek zijn terecht gekomen. Wij willen de mensen die ons hierbij van spullen hebben voorzien van harte dank zeggen. Wat ook nog opmerkelijk is dat het geschreven stuk doorgeleidt is naar een programmamaakster van de EO die momenteel bezig is met een documentaire over armoede buiten de grote westerse steden om. Mochten wij hiervoor benaderd worden zullen wij zeker aan het verzoek voldoen hieraan medewerking te verlenen.

Kantoor VCP

Als één van de weinige politieke partijen in het Oldambt hebben wij de beschikking over een gedeelte van een pand waar wij drie keer in de week kantoor houden. Tegenwoordig zetelt dit kantoor in de Torenstraat 26 te Winschoten. Op maandag van 12.30 tot 15.00 uur en woensdag en donderdag zijn hier fractieleden aanwezig van 10:00 tot 15:00 uur om ondersteuning te bieden aan burgers die tegen problemen aanlopen met instanties, hulp nodig hebben bij het invullen van papieren toegezonden door instanties waar men zelf in vast loopt, maar waar ook op afspraak de mogelijkheid bestaat dat een fractielid met mensen meegaat naar het UWV, ARBO-dienst, gemeentehuis etc.

Soms is het voor mensen al een steuntje in de rug als iemand van ons er bijzit zodat mocht het te ingewikkeld worden wij ondersteuning kunnen bieden. Via het volgende telefoon nummer kan een ieder ons bereiken om een afspraak te maken maar ook voor alle andere zaken: 06-15867246 Schroom niet maar bel ons, daarvoor zitten we er !

Politiek in 2021

Het blijft altijd koffiedik kijken om iets te zeggen over wat ons dit jaar allemaal te wachten staat op politiek gebied. Iets wat al wel zeker is dat het vast geen rozengeur en maneschijn gaat worden. Als wij naar de meerjarenraming 2021 tot 2024 kijken blijkt dat er zowel in 2021 alsmede 2022 weer een fors tekort ontstaat, lopende in de miljoenen. Dat betekend dus dat er de komende 2 jaar nog eens fors moet worden bezuinigd op allerlei posten. Gezien hoe hier de laatste jaren vorm aan is gegeven door het college en de samenwerkende partijen in het H7 collectief moet je het ergste vrezen. Er is inmiddels zoveel wegbezuinigd in deze gemeente dat het haast niet voor te stellen is waar de botte bijl nu weer ingezet moet worden.

Namens de VCP,

Johan Meezen.