En dat in de coronatijd!

En dat in de coronatijd……kopt de krant. Geen slechter tijdstip om af te treden. Oh wat erg voor de bewindsleden. 2 jaar geleden hadden ze al moeten aftreden, want ze wisten toen allemaal al, dat honderden gezinnen jarenlang getreiterd, geminnacht, discrimineerd en uitgekleed werden door de belasting en het toeslagenstelsel. Alleen hoopten de bewindslieden zeker, naar mijn mening, dat het old boys network zou werken en de commisie alles zou zussen.

Erbij komt de machtshonger van vele politici om aan te blijven. Dat blijkt zelfs nu: men blijft lijsttrekker in de aankomende verkiezingen. Het is zo een grote schande dat burgers van Nederland als potentiële fraudeurs en criminelen behandeld werden en worden.

Bij elke aanvraag voor een rolstoel, thuiszorg , scootmobiel wordt in de brieven gedreigd met gevangenisstraf als men niet de juiste gegevens verstrekt. Dat betreft dus ook heel veel ouderen, de ouders van jou en mij. De sociale diensten achtervolgen mensen, stalken kinderen, beschuldigen en ondervragen uitkeringsgerechtigden urenlang zonder dat de mensen rechtsbijstand mogen hebben.

Mensen moeten hun onschuld bewijzen terwijl het in de wet juist andersom is. De sociale diensten en gemeenten staan boven de wet in deze en kunnen daarom ook niet belangd worden.

Om terug te komen bij de toeslagenwet waar het zo misging en waar zoveel mensen gedupeerd werden. In 2019 werd al beloofd, dat de ouders al dat onterecht ingevorderd geld nog voor de kerst terug krijgen, vorig jaar werd gezegd, omdat men al aanvoelde dat de commissie een hard oordeel zou vellen, dat alle gedupeerden, 30 000,- euro zouden krijgen, iedereen, voor het einde van het jaar.

Tot nu toe heeft nog niemand die 30.000,- euro uitgekeerd gekregen. Terwijl voortdurend beweerd wordt, dat men bezig is het vertrouwen van de burgers terug te winnen. Alleen de wonden worden gelikt over dat snoeiharde oordeel van de commissie. Niemand voelt zich ook schuldig aan dat onrecht, men beweert zelf niet mij machte te zijn geweest dat onrecht af te wenden. Er wordt alleen weggekeken.

Na elke oorlog is de vraag wil men gerechtigheid of wil men vrede. Beide gaat niet. Wat kapot is wordt nooit meer heel. Voor alle gedupeerde gezinnen komt nooit volledige gerechtigheid, want geld kan mensen niet genezen en vrede zal altijd gezocht worden maar nooit komen over deze zaak. Een van de oudste democratieën van Europa is verworden tot een burgers verachtende, discriminerende bananenrepubliek. Er is ontzettend veel werk te verzetten om deze staat te helen, dat kan alleen met oprechte, eerlijke, sociale, solidaire, dicht bij de burger zijnde politici.

Sterkte!

DIT MOEST ME VAN HET HART!

Elisabeth Drent