Armoede en de feestdagen.

Armoede en de feestdagen.

Zomaar een kop in de media van 27 november  “Inwoners van Oldambt meest hulpbehoevend van Nederland”. Uit statistieken van het CBS blijkt in onze gemeente 1 op de 10 bewoners gebruik maakt van hulp van de gemeente.  Een grote groep burgers wordt dan ook nog eens getroffen door onvoldoende financiële middelen om soms elke dag een fatsoenlijke maaltijd op tafel te kunnen zetten.

Indien U de politiek volgt blijft de vraag hangen waarom wordt er dan bij elke bezuinigingsronde deze hulp nog eens extra getroffen? Het is toch een gotspe dat door een meerderheid van  de politieke partijen iedere keer zonder veel tegengeluid de bezuinigingsvoorstellen worden aangenomen. De oppositie partijen zijn eigenlijk altijd wel tegen de voorstellen, maar door het machtsblok  welke wordt gevormd door de H7-partijen lijkt het vechten tegen de bierkaai.

In januari 2020 trok de gemeente nog een bedrag uit van een kwart miljoen euro welke bedoeld was voor de bestrijding van de armoede. Dit geld is toegekend aan 10 verschillende organisaties in het Oldambt. Maar je ziet alleen maar meer mensen in armoede leven, dringt de vraag zich op doen deze organisaties wel hun best om deze armoede terug te dringen? Uit onderzoek is naar voren gekomen dat als mensen in armoede vanuit hun uitkering weer aan het werk willen nauwelijks medewerking en steun krijgen.

Er wordt weinig gedaan om een terugval na een schuldsanering te voorkomen en wordt het volgen van opleidingen vaak onmogelijk gemaakt. Wat ook in het onderzoek naar voren komt is dat verschillende instanties langs elkaar heen werken. Gemiddeld hebben mensen in armoede zes begeleiders van verschillende organisatie. De vraag dringt zich op of gemeenten iedere organisatie die zich meldt om een subsidie deze wel moet honoreren. Het beeld wat hieruit naar voren komt is dat er weinig tot niet met elkaar wordt samengewerkt of in ieder geval langs elkaar heen wordt gewerkt.  

Als U dit stuk leest hebben we inmiddels een aantal feestdagen achter de rug, Sinterklaas is inmiddels het land weer uit Kerstmis staat voor de deur en we hebben oud en nieuw nog tegoed. Een tijd waarin we het gezellig met elkaar proberen te maken ook in deze corona tijd maar waar we wel meer op ons zelf terug worden geworpen. Wat niet onbelangrijk is dat we iets extra’s op tafel proberen te zetten wat betreft eten en drinken.

Maar besef ook dat er in diverse huisgezinnen dit geen vanzelfsprekendheid is. De burgers die het beter hebben getroffen in onze samenleving zouden er rond deze tijd eens bij stil kunnen staan en denken heb ik al die luxe zelf wel nodig of kan ik door iets te delen een ander ook een prettiger tijd geven. Kijk eens naar het kerstpakket wat U misschien wel van uw werkgever krijgt, zou dat geen geste zijn om deze te schenken aan iemand die het niet zo breed heeft?

De VCP fractie wenst een ieder op wat voor manier toch een fijn Kerstmis, een zalig uiteinde en een goed begin. In het nieuwe jaar staan we U weer terzijde daar waar nodig is.

Namens de VCP,

JOHAN MEEZEN