Bijdrage VCP fractie collegevorming gemeente Oldambt

Voorzitter,

Het coalitieakkoord zouden wij graag splitsen in twee delen, als eerste de brief van de informateur Dhr. Ten Brink en dan het coalitieakkoord tussen de vier partijen.

De verkiezingsuitslag was duidelijk, twee partijen met vier zetels en twee partijen met drie zetels. Een simpele rekensom maakt duidelijk dat er een meerderheid van veertien zetels was. Want… zo is de democratie geregeld. Het is aan de politiek om de wens van de kiezer te volgen, dus de slogan ‘de kiezer heeft gesproken’ heeft in Oldambt nul en generlei waarde.

In Oldambt, daar wordt gekeken of je ook geïnvesteerd hebt in relaties, en ook wordt er ook niet naar de behoeftes en wensen van onze inwoners geluisterd. Wat een aperte nonsens.

Politiek heeft in onze ogen niks te maken met relaties, maar met het bedrijven van lokale politiek en een heldere toekomstvisie die ten goede komt aan de inwoners van Oldambt.

Wij hebben als VCP, zowel met de informateur en in het duidingsdebat onze hand uitgestoken naar de twee grootste partijen om constructief mee te werken aan een coalitie.

De hand die wij echter uitstaken is echter niet geaccepteerd en dat is dus een belediging naar de kiezers én de inwoners.

En voorzitter… dat doet onder de kiezers pijn.

Wat echter pijnlijker is voor de inwoners is dat de VCP weggezet werd als onbetrouwbaar, het staat er niet letterlijk, maar gevoelsmatig kon je dat tussen de regels doorlezen. En ja, wij hebben een tegengeluid laten horen, dat is ook de rol van een partij die er anders tegen aankijkt dan de zittende coalitie.

Wij vinden dan ook dat er een welgemeend excuus mag komen van de opdracht gevende partij. Wij vonden de opmerking in de brief van de informateur dan ook ongepast, tot op het schofterige af. En laten we duidelijk zijn, deze brief is tevens geschreven onder de verantwoordelijkheid van de onderhandelende partijen.

Voorzitter, en dan nu het coalitieakkoord.

Een nieuw te sluiten akkoord zou u moeten lezen als een spannend boek, vol met verassingen en wendingen in het verhaal. Een stuk waarbij je denkt ‘als ik bij het lezen maar niet nodig moet plassen’.

Maar wat een teleurstelling… een boekje uit de bouquet-reeks was denk ik nog spannender geweest.

Een greep uit het vocabulaire; ‘wij gaan onderzoeken, wij hebben de ambitie, onze visie, ons beeld is…’ en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Wij hebben gezocht naar iets concreets, maar jammer genoeg niet gevonden.

Om eerlijk te zijn hebben wij wel een conclusie getrokken, het is het betere kopieer en plak werk geworden. Een sausje VVD erover, wat duidelijk niet de smaak was van de kiezer, onder de noemer ‘elk probleem is geen probleem’. Veel stukken in het akkoord hebben we al eerder gelezen. Voor onze inwoners een teleurstellende vertoning!

Wat dan wel weer mooi is dat een zin in het akkoord, maar dat jammer genoeg ook een ambitie is, dat er een stukje in zit dat klakkeloos is overgenomen van de VCP.

En dat is dan wel weer bijzonder, geen vervolggesprek gehad maar wel een punt gescoord.

Voorzitter, al met al geen nieuws onder de zon.

Jammer, weer een gemiste kans op een nieuwe en frisse kijk op de toekomst van Oldambt.

Een continuering van een destructief beleid dat al vanaf 2010 word gevoerd. Geen nieuwe visie op wonen, geen nieuwe visie op de WMO, geen nieuwe visie op het jeugdbeleid…

Berichten op Twitter en Facebook vermeldden al, het is weer het oude liedje in Oldambt.


Voorzitter, elk woord die wij als VCP er nog verder over kwijt zouden willen zal uitgelegd worden als zure woorden.

Niets is minder waar, wij staan voor de beloftes die wij hebben gedaan aan de inwoners van Oldambt. Daar kunnen andere partijen misschien nog wat van leren, wij zijn niet de partij om heel snel beloftes aan onze kiezers te breken, en dat in tegenstelling tot een andere partij in deze raad.

En dan nu nog even over ons aangekondigd amendement over de verdeling van de taken van het college en de tijdsinvulling. Als in het advies van de informateur staat dat vijf wethouders een te grote aanslag zouden vormen op financieel gebied, vindt de VCP het niet meer als billijk dat wanneer wij anderen opleggen om te bezuinigen, hierin zelf een voorbeeldfunctie moeten geven.

En gezien de taakverdeling in het college zou dat ook moeten.

Mijn collega Mw. Geerdes zal na mijn betoog het amendement voorlezen, en wij wachten met spanning af hoe de reactie van de andere partijen zal zijn in de tweede termijn.

Dank u.


AMENDEMENT

Met betrekking tot het raadsbesluit (agendapunt 4.2) tot vaststelling van de tijdsbestedingsnorm van de wethouders.

De raad van de gemeente Oldambt in de vergadering bijeen op 31 mei 2022:

Constaterende dat:

* het nieuw te vormen college zal bestaan uit 4 fte wethouders, genaamd:

De heer Engelkens 1fte
De heer Klein 1fte
De heer Nieboer 1fte
De heer Wünker. 1fte

 • de vorige gemeenteraadsperiode de portefeuilles zijn verdeeld onder 3 fte wethouders
 • Een 4de wethouder gepaard gaat met extra financiële onkosten.
 • De verhoudingen qua portefeuille verdeling zienderogen anders ligt en hiermee dan ook de tijdsbestedingsnorm.


Overwegende dat:

 • de financiële nood binnen de gemeente bij zal moeten dragen tot bezuinigingen op vele fronten.
 • Het college hiermee aan kan zetten tot een eigen bezuiniging binnen het college en tevens medeverantwoording toont richting de inwoners.
 • De bezuinigingsplicht niet alleen de inwoners, verenigingen en instanties raakt met de daaruit voortvloeiende gevolgen
 • Er geen noodzaak is tot 4 fte gezien de taakverdeling en daarmee gepaard gaande invullingen.
 • het college, gezien deze verdeling, een verandering aanbrengt in de tijdsbestedingsnorm, namelijk:
 • De heer Engelkens 1 fte
 • De heer Klein 1 fte
 • De heer Nieboer 0,8. fte
 • De heer Wünker. 0,8 fte
 • Hiermee een kostenbesparing oplevert van 0,4 fte

 

Besluit:

De tekst onder punt 4 tekstueel te wijzigen in onderstaande tekst:

De tijdsbestedingsnorm van de wethouders samen vast te stellen op 3.6 fte en per wethouder als volgt:

 • De heer Engelkens 1 fte
 • De heer Klein 1 fte
 • De heer Nieboer 0,8. fte
 • De heer Wünker. 0,8 fte

 

Namens de VCP fractie

Gea Geerdes

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.