De dubbele pet van een CDA-raadslid

De dubbele pet van een CDA-raadslid

Engel Modderman gaat nog 4 jaar door in de gemeenteraad van de gemeente Oldambt viel er 8 juni jongstleden te lezen. Dat is mooi nieuws! Al beslist natuurlijk de kiezer of de VCP zetels krijgt. Maar de kans is groot dat Engel nog een termijn van 4 jaar plaatsneemt in de raad. Veel gemeenten in Nederland zitten te springen om jonge raadsleden. Een categorie waar Engel zo’n 40 jaar geleden toebehoorde. Nu behoort hij tot de oude generatie politici die het klappen van de zweep door en door kent.

Engel kan je beschouwen als de ‘nestor’ van de raad. De oudste van de groep. Nestor was vroeger een vorst die op hoge leeftijd ten strijde trok tegen de Trojanen. En zo is het met de ‘vorst’ van de VCP niet veel anders gesteld. Met dit verschil dat de VCP ten strijde trekt in het Oldambt tegen; achterkamertjespolitiek, bezuinigingen, bureaucratie, gevaarlijke verkeersconcepten zoals een shared space, armoede, verpauperingen, leegstand, prestigeprojecten, raadsleden met dubbele petten en een voetbalkooi die van de een op de andere dag verplaatst is van Oostwold naar Winschoten.

Uit de feitelijke opsomming zijn vooral de laatste twee nogal opvallend. Het is dan ook niet zo verbazingwekkend dat dit artikel hierover gaat. Per slot van rekening is over de andere aangekaarte problemen in het Oldambt al genoeg geschreven en gedebatteerd. En zoals wel allemaal weten is die opsomming een kleine opsomming. Niet sluitende begrotingen, vergrijzing en een burgemeester die er wel schijnt te zijn maar men nooit ziet mogen ook best aan het rijtje worden toegevoegd.

Er is in het Oldambt een ware versplintering gaande. De bewindslieden concentreren zich hoofdzakelijk op Winschoten. Dit werd maar weer eens pijnlijk duidelijk met een voetbalkooi die van de een op andere dag verdween uit een park in Oostwold. En plotseling weer opdook in Winschoten. De conclusie luidde dat de voetbalkooi in Oostwold niet of nauwelijks meer werd gebruikt. Daarom vond men in Winschoten een betere bestemming voor de voetbalkooi. Dit is op zijn minst merkwaardig. Dat de voetbalkooi niet of nauwelijks werd gebruikt kan kloppen. Grote groepen mensen mochten immers geruime tijd niet samenkomen door de genomen maatregelen ten tijde van de pandemie. Dat de voetbalkooi dan niet werd gebruikt lijkt me niet meer dan logisch. Bovendien mochten de amateurs van VVS niet spelen waardoor de animo voor de voetbalkooi nog minder werd.

Pure overmacht waar eigenlijk niemand iets aan kon doen laat staan veranderen. Of toch wel? Men besloot inderdaad over te gaan tot een radicale verandering. De voetbalkooi verhuisde naar Winschoten. De ‘Spartanen’ van VVS uit Oostwold waren op zijn zachts gezegd ‘not amused’ met dit besluit. Overleg en verantwoording vanuit de gemeente naar VVS was weliswaar niet verplicht, maar wel netter geweest. De voetbalkooi werd regelmatig gebruikt door VVS en daar was men kennelijk niet van op de hoogte.

Zo trok penningmeester Luit – dubbele pet – Engelage van leer door te zeggen: ‘vanuit dorpsbelangen is er niet gezegd om de voetbalkooi weg te laten halen!’ ‘Dorpsbelangen had het over een andere invulling van het terrein.’ ‘Wij willen daar namelijk graag een ijsbaantje,’ luidde het statement van Luit – dubbele pet – Engelage. De vraag is echter; ‘wie zijn ‘wij’ in dit verband?’ Is dat VVS? Zijn dat de inwoners van Oostwold? Is dat dorpsbelangen zelf? Of wil Luit – dubbele pet – Engelage zelf een ijsbaantje en moet het woord ‘wij’ worden vervangen door het woord ‘hij?’

Bovenstaande is een klassiek voorbeeld van een dagelijks bestuurslid van een dorpsbelangen vereniging die hier niet transparant, laat staan integer, zijn lidmaatschap uitoefent. Naast de pet van dagelijks bestuurslid van de dorpsbelangen vereniging draagt Luit – dubbele pet – Engelage ook nog een pet die hem een zetel in de raad namens het CDA opleverde. Staatsrechtelijk niks mis mee, maar of het moreel wenselijk is valt sterk te betwijfelen. Waarom heeft Luit – dubbele pet – Engelage zich niet gedistantieerd door te zeggen. ‘Beste gemeente. Treed met VVS in overleg over de voetbalkooi, maar laat mij als dagelijks bestuurslid van een belangenvereniging en CDA-raadslid erbuiten?’

Botsende belangen of meerdere belangen kunnen juist corruptie in de hand werken. Niet dat Luit – dubbele pet – Engelage corrupt is, maar koosjer en zuiver op de graad is het ook niet. De dorpsbelangen vereniging wil kennelijk een ijsbaantje. Maar de hamvraag is: ‘willen de omwonenden en VVS dat ook?’ Is er gedegen onderzoek gedaan omtrent de animo voor een ijsbaantje op die plek?

Of wil men toch liever de voetbalkooi terug? En als er gedegen onderzoek naar de animo is gedaan. Wat waren dan de uitkomsten van dit gedegen onderzoek? Kennelijk is er eerder sprake geweest van een eenzijdig genomen besluit door een democratisch gekozen persoon met een dubbele pet. Oldambt is niet alleen Winschoten en Blauwe Stad. Dat zijn ook de dorpen en gehuchten eromheen die evenveel aandacht verdienen als Winschoten en Blauwe Stad. Dat is pas solidair een eenheid zijn.

Geschreven door: Ralph Weber