Idealen vanuit het verleden…..

Idealen vanuit het verleden…..

Het is een doordeweekse dag wanneer ik voor een deur sta, om de nodige zorg te verlenen.

“Moi, ik kom joen kouzen eem oet doun”: zijn mijn woorden, terwijl ik uit een apparaat(soort recorder) de woorden CPN en WAARHEID hoor.

Mevrouw ziet slecht en i.p.v. lezen geniet ze van luister verhalen.“Dat is van vrouger, jammer gennog is dat aal vot”: zijn haar woorden.

Mevrouw begint vol trots te vertellen als ze merkt dat ik enige kennis heb over hetgeen ze aan het luisteren is. Verhalen hoe haar vader als communist heeft gestreden voor de arbeiders en haar dochter in de voetsporen van haar pap trad.

Het inspireerde mij en bleef dan ook nog even zitten waar de vrouw zienderogen van genoot.

Joa mien wicht, dat was een kraante woar de mensen noar oet keekn.

Een kraante woar men striedboar veur was en ook zeker veur bleem.

Vraag je de huidige maatschappij of ze weten wat dat is, halen 8 van de 10 hun schouders op met als antwoord: ik weet wel van de Dagblad van het Noorden krant.

Ik vroeg mevrouw of er veel veranderd was ten opzichte van vroeger.Haar vingertje kwam omhoog en vastberaden zei ze: magst mie leuven of nait, vrouger dou was je der veur mekoar en mit mekoar. Dou kon de mens nog dailn, most nou nait te veul meer van oet goan, tja toumor.

In haar verhaal was duidelijk te horen, wat voor een geschiedenis mevrouw heeft meegemaakt. Evenals ik, ook groot gebracht in een politiek bewust gezin en waar de woorden Fre Meis, Markus Bakker en Hanneke Jagersma niet onbekend waren.

Toen ik vertelde dat ik Engel ook kende kwam er een grote glimlach: “Wel kin dei nou nait, best jong”. Ik lachte en vroeg is dat zo? Ik heb al wel deur oet wat veur nust doe komst, doar is niks mis mit en kin een beulde ain veurbeeld aan neem. Dat waren haar woorden toen ik weer richting de deur liep om nog een groet en “tot aander moal “ te kunnen zeggen.

Met de geschiedenis van vroeger en de kennis van heden is de toekomst voor mij duidelijk. Er staan voor elkaar, eerlijk en strijdbaar met iedere laag van onze bevolking. Laten we niet vergeten dat zij hebben gestreden voor onze huidige maatschappij.

Daar hoort men zuinig op te zijn en eervol mee om te gaan door de zorg te verlenen die men nodig heeft.

Deze groep vraagt niet om materialistische dingen, een nieuw groot gemeentehuis of een van al het andere luxe probleem.

Een helpende hand daar waar hulp en zorgvraag nodig is.

Voor hen die voor ons hebben gestreden….

Gea Geerdes

VCP