Ergernis beantwoording vragen!

Aan de gemeenteraad/College
Geachte raad en college,


Op 2019-10-18 heeft de VCP fractie middels een vragenformulier het volgende geschreven:

“Bij de VCP fractie komen nogal wat klachten van inwoners binnen over de communicatie tussen inwoners en de gemeente. Zo worden e-mails met vragen van inwoners aan de gemeente regelmatig beantwoord met: “We hebben uw vraag uitgezet” daarmee doelend dat een vraag is doorgestuurd naar de betreffende afdeling. Op zich is dat logisch. Vervolgens krijgen de vraagstellers na weken nog geen antwoord ook niet als er een tweede mail gestuurd wordt met de opmerking dat men nog steeds zit te wachten op antwoord.

Ook dan blijft een antwoord uit. Na een paar keer aandringen komt er dan eindelijk een antwoord maar is men ook 4,5 of 6 weken verder. Of er komt domweg geen antwoord. Ook als inwoners een telefoontje plegen naar het gemeentehuis geeft nogal wat obstakels. Zo wordt regelmatig de term gebruikt: “U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld” of “De betreffende persoon is in bespreking heeft een vrije dag of is ziek” om vervolgens niets meer te horen of men moet het gemeentehuis plat bellen om uiteindelijk een antwoord te krijgen.

Echter ook dan is men een aantal weken verder. Het zijn trouwens niet alleen de inwoners die daar mee te maken krijgen ook de VCP
fractie ondervindt deze hindernissen. Hoe het de overige fractie vergaat weten we niet. De VCP fractie vindt dit in ieder geval ongehoord. Een gemeente staat ten dienste van haar inwoners maar het heeft er op bovengenoemd problematiek alle schijn van dat dit voor Oldambt niet geldt”. Einde citaat.

Het college antwoord op één van de meegeleverde vragen over bovengenoemd als volgt:
“Graag schetsen wij eerst even de werkwijze binnen onze organisatie.

Binnen de gemeente werken wij met servicenormen. Dit houdt in dat er binnen twee dagen wordt teruggebeld en dat er binnen een week op een mail wordt gereageerd. Dit lijkt misschien lang maar dat is het niet. Omdat we een relatief kleine gemeente zijn werken we veel met z.g. éénpitters. Zij zijn specialist en behandelen bepaalde vragen. Wanneer iemand niet fulltime werkt is een reactietijd van een week op een e-mail heel legitiem. We hanteren max een week, maar gaan indien mogelijk vanzelfsprekend voor een korter tijdsbestek”. Einde citaat.

Een mooi gebaar van het college echter we zijn nu meer dan anderhalf jaar verder en er is totaal niets van dat streven terecht gekomen. Maw er is niets verbeterd.

Een paar voorbeelden: 

Op 2021-03-09 dient GBO vragen in over de sloopplannen Blijhamsterstraat Winschoten. Antwoorden op Donderdag  2021-05-27.

Op 2021-04-14 dient de VCP fractie vragen in over de Blauwstad hoeve. Tot op heden niet beantwoord.

Op 2021-24-04 dient de PvhN vragen in over vervolg aanpak lachgas. Tot op heden nog geen antwoord.

Op 2021-19-05 stelt de VCP een vraag aan de burgemeester of er een vuurwerkbesluit/opslag in de gemeente hebben. De burgemeester zou het checken.

Op 2021-05-05 opnieuw de vraag of het al gecheckt is. Tot op heden geen antwoord.


De VCP fractie wil er op wijzen dat de gemeenteraad dan wel individuele raadsleden serieus genomen dienen te worden.

Groet
Engel Modderman
VCP fractie