De mensen denken: “Ze luustern toch nait”.

“De mensen denken: ‘Ze luustern toch nait’. Ik heb daar begrip voor. Vaak is dat ook zo. Maar door bijvoorbeeld te stemmen kun je bepaalde dingen veranderen”.

Hoe lang draai je al mee in de lokale politiek en in welke functies?
Ik ben 50 jaar geleden begonnen toen ik 18 was en bij de jeugdafdeling van de toenmalige CPN in Beerta ging. Ik ben daar ook nog een tijdje voorzitter van geweest. Toen zijn we verhuisd naar Oostwold. Er zat iemand in de raad voor de CPN we hebben toen een afdeling opgericht. Ik ben politiek secretaris van de afdeling geweest en heb in het districtbestuur van de toenmalige CPN gezeten.

Bij het opheffen van de CPN hebben wij gekozen voor het HOC (Horizontaal Overleg Communisten). Om de tijd te overbruggen van de opheffing CPN naar een nieuwe communistische partij hebben we hier de lijst M&M opgericht. Meinds/Modderman.

Toen kwam de nieuwe partij: NCPN daar hebben wij ons toen bij aangesloten. Ik heb nog in het partij bestuur gezeten en ik ben nog eens lijsttrekker geweest. Er waren meningsverschillen tussen toenmalig Reiderland en Scheemda. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. We hebben ons toen afgescheiden en de VCP opgericht. Goed is het niet, maar het was helaas niet anders.

Ook met de landelijke politiek van de NCPN waren wij het niet eens; er werd te veel bepaald door één iemand en dat is niet goed.

Hoe ben je raadslid geworden?
Toen we destijds in de toenmalige gemeente Midwolda de draad gingen oppakken was er een lijsttrekker, die in de gemeenteraad van Midwolda was gekozen. Die ging na drie jaar verhuizen en ik was de tweede man, dus toen was ik aan de beurt. Eerst vond ik dat nogal akelig.

Ik werd a.h.w. voor de leeuwen gegooid in de eerste raadsvergadering moest ik een hele simpele vraag stellen, maar ik moet zeggen dat het zweet me uitbrak. Toen ik die vraag gesteld had was het ook in één keer over. Je hebt altijd wel een bepaalde spanning als je naar de raadvergadering toegaat en dat hoort ook zo.

20 jaar heb ik in de gemeenteraad van Midwolda gezeten, en na de herindeling 10 jaar hier in Scheemda. En nu alweer 10 jaar in de gemeente Oldambt. Het bevalt me nog steeds uitstekend.

Vind je dat goed, dat dezelfde mensen zo lang de toon aangeven?
Ik geef de toon niet aan binnen de VCP. De VCP-fractie bestaat uit een team. De fractieleden werken vaak vanuit hun eigen specialisme. Ik ben nu 69, ik zou best nog wel 6 jaar mee kunnen gaan. Als je bijvoorbeeld al over de 75 bent dan moet je er mee ophouden. Ik heb nooit begrepen zoals dat vroeger in de Sovjet Unie ging; er stonden mensen  op een muur die de parade afnamen en die waren al over de tachtig, dat waren de bazen, de partijbonzen. O.a. daardoor is het daar ook misgegaan, niet door het systeem ‘communisme’ zelf.

Wat moet je allemaal doen, als raadslid?
Wij doen alles. Alles waar mensen naar vragen, wat ze niet begrijpen. Je moet altijd proberen te helpen en niet kijken naar politieke of religieuze overtuiging. Dan denk ik dat je goed bezig bent.

Wat vragen ze dan allemaal?
Nou dat is verschillend: bijv. over bouwaanvragen, uitkeringen, ontheffing van belastingen enz. Als er onbegrip of misverstanden op dat gebied zijn, vragen ze ons of wij daar iets aan kunnen doen en dat proberen we dan ook. Dat moet je doen. De meeste vragen gaan over de sociale kant: uitkeringen e.d. Raadslid zijn is voor ons niet alleen twee keer in de maand een commissie vergadering en één keer een raadsvergadering bezoeken. Daar kom je er absoluut niet mee. Ik zou haast zeggen dat je er een dagtaak aan hebt. Het wordt ontzettend moeilijk om raadslid naast een volledige baan te zijn. Je krijgt tegenwoordig ook zoveel informatie over je heen. Je krijgt bergen papier waar je je als je het goed wilt doen doorheen moet worstelen. Je moet ook de gemeente ingaan, je gaat naar bepaalde plaatsen toe, als je denkt daar is wat aan de hand, of dat zou anders moeten. Je luistert naar de mensen die iets te vertellen hebben. Je kunt het niet altijd oplossen, maar je probeert het wel. Dan weet je ook wat er speelt.


Wat zijn de leuke kanten / moeilijke kanten?
Ik vind het voor mezelf niet moeilijk. Er zijn wel rare kanten: Ik kan bijv. niet tegen achterkamertjes politiek. Houd ik niet van, wil ik niet. Van mij mag alles openbaar (behalve als het om personen gaat). Het mooie is de contacten met de mensen. Anders houd je het ook niet zo lang vol. De mooie kanten wegen ook zwaarder dan de moeilijke. Fractie voorzitters overleg moet geen peiling worden voor het bestuur, hoe de zaken ervoor liggen of ze het moeilijk of makkelijk krijgen. Raad en college staan op zich. Het college moet niet van te voren gaan peilen hoe de fracties er over denken.

Welke mensen zijn volgens jou geschikt om in de politiek / raad te zitten?
Iedereen, maar als je als raadslid de ambtelijke taal niet goed beheerst wordt het moeilijk. Om te beginnen kan niemand dat, dus dat moet je leren. Mensen moeten zich dat eigen maken. Je moet ook oppassen dat je zelf niet in zo’n taal gaat vervallen. En je moet niet bang zijn, stap er maar in. Misschien vind je het eerst eng, maar je moet dan wel doorgaan.


Moet je ervoor doorgeleerd hebben?
Nee dat zou een heel slechte zaak zijn, als je alleen mensen hebt die gestudeerd hebben en die moeten dan bepalen hoe het met de bevolking gaat. Ik heb niks tegen op die mensen, ze mogen ook best raadslid zijn, maar er moeten ook mensen zijn die bijvoorbeeld geen doctorandus of professor zijn.


Er zijn weinig mensen politiek actief in onze gemeente, wat zijn de gevolgen hiervan?
Er is bij alle politieke partijen een tekort. Het is belangrijk om wel mee te doen want dan kun je wat voor de bevolking en je eigen omgeving betekenen. Je kunt meepraten en meebeslissen. Maar het moet dan wel leuk zijn. Tegenwoordig met die ambtelijke taal, begrijpen de mensen het niet meer. Mensen knappen af op de politiek, dat begrijp ik best. Dat komt door beloften die niet nagekomen worden.

Maar je moet je er niet bij neer leggen. Tegenwoordig is men al blij als er 55% opkomst is bij de verkiezingen en als er dan 4 jaar later 56% is zeggen ze we zijn in een stijgende lijn. Ja hallo. Men moet de vraag stellen hoe dat komt. Nou dan krijgen ze wat over zich heen, dat weet ik zeker, met name over de valse beloften. Men heeft de indruk dat er niet geluisterd wordt, dat kan ik heel goed begrijpen. Als je ziet hoe die inspraak avonden zijn verlopen; men heeft niks gedaan met wat de bevolking inbracht.

Daarom denken de mensen: “Ze luustern toch nait”. Ik heb daar begrip voor. Vaak is dat ook zo. Maar door tegen te stemmen kun je bepaalde dingen veranderen.

Is het zinvol? Wat heb je al bereikt?
Wij brengen datgene naar buiten wat speelt bij de bevolking. Wij geven dat signaal af, soms scoor je ermee, maar dat hangt ook af van de rest van de politiek. Je trekt toch aan de rem en er wordt rekening met je gehouden. Soms worden besluiten anders genomen omdat wij onze stem laten horen. Als wij iets aan de kaak stellen doen we dat ook keihard. Echter dan gaat men niet het punt aanpakken waar het om draait, maar wat er omheen zit. Dan sluiten we geen compromissen, want wat er omheen zit is de aanloop naar ons punt. Compromissen sluiten we alleen als het goed uitpakt voor de bevolking, want daarvoor zit je er; voor de burgers.

Wat moeten mensen doen als ze ook mee willen doen in de lokale politiek? Kunnen ze zich ergens aanmelden?
Mensen kunnen ons altijd bellen en als men dat wil kan men best een vergadering bijwonen. Uiteraard kan men ook de commissie en raadsvergaderingen bijwonen.

Als je niet raadslid wilt worden maar toch actief in de plaatselijke politiek, zijn daar dan mogelijkheden voor? Bijvoorbeeld binnen uw partij?
Ja er zijn heel veel mogelijk heden, je kan actief lid zijn van de partij. De VCP richt zich niet alleen op het raadswerk maar voert ook acties en steunt mensen via ons adviesbureau.