De valse en ongeloofwaardige start van wethouder Engelkens (door: Ralph Weber)

Toen voormalig postbode en professioneel darter Raymond van Barneveld voor de tweede keer in zijn carrière de wereldtitel darts won sprak hij de volgende legendarische woorden uit; ‘The Postman always wins twice.’ Een prachtige Engelse woordspeling gebaseerd op de film The Postman Always Rings Twice uit 1981 met Jack Nicholson in de hoofdrol. Van Raymond van Barneveld kan je met een gerust hart zeggen dat zijn carrièreswitch van postbode naar darter hem geen windeieren heeft gelegd. Het was een juiste carrièreswitch van de voormalige postbode die hem op sportief en financieel vlak veel voordelen bracht.

Maar Raymond van Barneveld is niet de enige voormalig postbode die niet vies is van een carrièreswitch. Ook voormalig postbode Gert Engelkens rook zijn kans om zijn carrière een andere boost te geven. Hij is namelijk de persoon die wethouder Laura Broekhuizen op volgt. Die opstapt uit ‘traditionele’ overwegingen en elders een beter baan kan krijgen. Broekhuizen en Engelkens wens ik in hun carrières, die nog lang niet af zijn, veel succes de komende tijd.

En die komende tijd ziet er voor de gemeente Oldambt somber uit. Waar bij Raymond van Barneveld de euro’s met bakken binnen kwamen stromen. Stromen de euro’s van de gemeente Oldambt met bakken uit naar een bodemloze put. Gaten worden met gaten gevuld en de goedwillende voetbalclubs en jongerenorganisaties hoeven niet meer te rekenen op financiële steun. In plaats van financiële steun kunnen zij rekenen op maar weer eens een nieuwe wethouder in de persoon van Gert Engelkens. En met Gert kon men al kennismaken.

Gert was namelijk op zondag 24 mei 2020 telefonisch te gast in het radioprogramma ‘De Noordmannen’ van RTV Noord. Hem werd daarin de volgende vraag gesteld: ‘En wat zijn dan je zwakke kanten Gert?’ De toekomstige wethouder gaf hierop een reactie: ‘Ik kan soms nog wel eens te diep in een dossier duiken en dat je het overzicht niet meer houdt. Maar dat heb ik inmiddels ook wel geleerd. Dat je er dan even boven moet gaan staan. Zo jongens wat is hier dan aan de hand. En dat je dan niet helemaal verliest het onderwerp…!’

En daar heeft deze toekomstig wethouder geluk. Dat zijn zwakke kant niet erg op de proef wordt gesteld als kersverse wethouder. Wat er aan de hand is moge vrij duidelijk zijn: hoge werkeloosheid, veel uitkeringen, schulden, krimp, vergrijzing, verpaupering, enzovoorts. Dat is al sinds de herindeling een feit. En deze toekomstige wethouder hoeft al helmaal niet bang te zijn om het onderwerp te verliezen, want dit onderwerp bestaat de komende jaren alleen maar uit structureel 5 miljoen euro bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen.   

Dus wat zijn zwakke kant betreft zit het met Gert wel snor. Of toch niet. Gert verkondigde wel eens de neiging te hebben om te diep in een dossier te duiken om vervolgens het overzicht te verliezen. En daar gingen ‘De Noordmannen’ helaas niet verder op door, want Gert heeft al eerder met dit bijltje gehakt. Gert was namelijk eerder formateur. En keek dermate diep in het dossier dat hij zijn opdracht om een fatsoenlijke coalitie te smeden maar weer terug gaf. De klus van Gert liep uit op een fiasco, want een goede stevige coalitie kwam er niet.

De formatiegesprekken liepen bijvoorbeeld vast op het punt van het aantal wethouders en wat dat financieel wel niet betekende voor de gemeente Oldambt. En dat is wel heel erg wrang. Je voert eerst als formateur gesprekken voor een nieuwe coalitie. Dat loopt vervolgens spaak op het aantal wethouders wat er moet komen. En nog geen half jaar later solliciteer je wel zelf op een functie als wethouder die je ook nog krijgt.

Je kunt dus als formateur falen maar vervolgens wel het wethouderschap aangaan? Hoe vals en ongeloofwaardig kan je als kersverse wethouder starten? Had er tenminste wel over nagedacht en ermee gewacht tot minimaal de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Maar Gert is dermate gretig en zei meteen: ‘ja!’ Gert hoefde over het wethouderschap niet lang na te denken. Nou Gert, ik wens je heel veel succes en sterkte, maar ik had er eventjes mee gewacht met de gedachte dat ik als formateur gefaald heb. Even uit de luwte blijven en niet meteen over één nacht ijs gaan. Dit wethouderschap riekt naar meer onrust en daar hebben de inwoners geen enkele baat bij, want daar doe je het allemaal voor. Of niet Gert…?