De WMO in het Oldambt

De WMO in het Oldambt

De VCP fractie is meerdere keren, door personen uit onze gemeente, geconfronteerd met te trage afhandelingen van aanvragen voor hulp via de WMO. Zo worden er bij bijvoorbeeld aanvragen van acute hulp brieven gezonden door de WMO dat hun aanvrage om hulp wel 8 tot 12 weken kan duren. De VCP fractie zal een drietal gevallen aan u voorleggen waarvan wij vinden dat dit echt niet kan: Een mevrouw die na het vallen beide polsen had gebroken en hulp aanvroeg bij de WMO het resultaat was 6-8 weken wachten! Een mevrouw die haar man terminaal thuis op bed lag. Resultaat 6-8 weken wachten.

Een mevrouw die na een hartstilstand gereanimeerd is en thuis moet revalideren. Resultaat 8-12 weken wachten. De VCP fractie vindt dit beschamend zo niet schandelijk voor diegenen die acute hulp aanvragen en op die manier worden weggezet. Wat de oorzaak van het zo afhandelen is weet de VCP fractie niet maar het kan zijn dat de werkdruk te hoog ligt bij de afdeling WMO. Echter mocht dat zo zijn dan wordt het hoog tijd dat daar verandering in komt. Wij weten inmiddels dat deze portefeuille, na de verkiezingen, overgenomen is door wethouder Broekhuizen van wethouder Boon.

Een ding willen wij als VCP fractie hierbij opmerken: Wanneer er een aanvraag om WMO bij ons bekend was en het duurde wat lang dan stuurden wij een mail naar wethouder Boon werd het dezelfde dag, zo niet de volgende dag, nog geregeld. Wat dat betreft moet wethouder en “locootje” Broekhuizen nog veel leren. Een voorbeeld: Op 26 maart 2018 dient iemand een aanvraag in bij de WMO voor een fiets met ondersteuning. Dit omdat beweging op aandringen van de hematoloog goed voor die persoon zou zijn. Deze persoon heeft tot nu toe nog niets gehoord van diezelfde WMO! Op 4 juni j.l. stuurde ik namens die persoon een mail naar wethouder Broekhuizen. Op dinsdag 12 juni, 8 dagen later, krijg ik, na aandringen, bericht dat wethouder Broekhuizen er mee bezig is. Maar de persoon in kwestie weet nog niets. We zijn nu bijna 3 maanden verder!

Wij hebben als VCP fractie gemeend deze voorbeelden te moeten noemen omdat wij graag zien dat er verbetering wordt aangebracht binnen de afdeling WMO. De VCP fractie wil hierbij nadrukkelijk niet de schuld in de schoenen schuiven van het personeel welke werken op de genoemde afdeling. Het college is verantwoordelijk en met name wethouder Broekhuizen die als een “pauw” door de gemeente huppelt en prat gaat op prestige objecten zoals de Blauwe Loper en de Poort van Winschoten. Iets waar mensen die weken moeten wachten op hun WMO aanvraag geen boodschap aan hebben! Die willen geholpen worden en dan vooral acute hulp nodig hebben!

Vragen:

  • Wat is de oorzaak dat mensen die een aanvraag bij de WMO indienen weken zo niet maanden op een beslissing moeten wachten?
  • Wanneer de werkdruk te hoog is op de afdeling WMO wordt het dan geen tijd dat daar verandering in komt en dat die werkdruk weggenomen wordt?
  • Is de wethouder zich er van bewust dat aanvragen om acute hulp via de WMO van cruciaal belang is voor de aanvrager en niet weken kunnen wachten?