BOB

Deze week werden wij als politiek geconfronteerd met harde kritiek van de Bond Oldambtster Belastingbetalers.

De conclusie was in het artikel of er nog wel vertrouwen was vanuit de inwoners van Oldambt richting de lokale politiek. Een behoorlijk stuk zelfreflectie voor de politieke partijen in het Oldambt.

De praktijk leert on dat na de verkiezingen voor de gemeenteraad de trieste conclusie kan worden getrokken dat amper 50% van de stemgerechtigden in Oldambt de gang naar de stembus heeft gemaakt. Dat houdt dus in dat de andere helft van de inwoners niet heeft gestemd.

Daaruit kun en mag je concluderen dat de afstand tussen de inwoners van Oldambt en de lokale politiek een kloof is ontstaan.

Wat kunnen hier de oorzaken van zijn:

Begrijpen wij niet wat er speelt in de gemeente?

Houden wij ons bezig met zaken waarvan de mensen zeggen, gaat mij niet aan?

Of is het gewoon desinteresse van de kiezer?

De VCP denkt dat de oorzaken liggen in het feit dat inwoners zien dat er miljoenen uitgegeven worden aan allerlei projecten waar weinig draagvlak voor is. Denk maar aan de poort van winschoten, de Wilgenborg en de langste fietsbrug van Europa.

Daar tegenover staan bezuinigingen die rechtstreeks ten koste gaan van het welzijn van de inwoners,  bijvoorbeeld, het inkrimpen  van het aantal uren in de huishoudelijke hulp.

De VCP is van mening dat, net als in een huishouding, eerst de belangrijkste dingen gedaan moeten worden. Dan pas kun je leuke dingen gaan doen. En als je het geld voor de leuke dingen niet hebt, moet je dat niet op de pof doen. Je betaalt je blauw aan rente en dat gaat weer ten koste van de gewone dingen.

Ook in de komende tijd zal de VCP het college en de coalitie blijven bestoken met vragen over hun uitgavenpatroon.

Wij denken dat wij op deze manier het vertrouwen in de politiek weer iets dichterbij kunnen brengen.

VCP Oldambt