Het “ Escape” model van een wethouder

Het “ Escape” model van een wethouder die al twee keer de fout is ingegaan.

Afgelopen maandag beleefde de gemeenteraad van Oldambt een huzarenstukje, “ hoe ontloop ik mijn verantwoordelijkheid “ geregisseerd door Gemeente Belangen Oldambt.

Hun semi- juridisch fractiemedewerker Albert Kuiper had in al zijn “wijsheid” een motie in elkaar geknutseld waar de coalitie gretig gebruik van maakte.

In de motie stond haarfijn beschreven hoe je wat krom is recht kunt praten. En aldus gebeurde. In plaats van terechte kritiek te leveren op de handelswijze van de wethouder, komt er nu een boekwerk waarin wordt beschreven hoe je regelgeving opgelegd door de landelijke overheid, met punten en komma’s kunt aanpassen, en daarmee bewezen fouten van een wethouder onder de mat kunt schuiven.

En GBO noemt zich daarmee de beschermers van het democratisch gehalte, en dat alles voor de inwoners van Oldambt. Nou ja, GBO en hun schildknaap Albert kuiper waren verheugd, en dat is toch weer een voordeel als je altijd narrig kijkt.

De VCP had een motie ingediend over het te laat informeren van de raad, en dat niet voor de eerste keer. Zelfs had hij naar eigen zeggen, goed gehandeld. Hij wou geen personen beschadigen. Nu blijkt pas dat het daar niet omging, het was puur bedoeld om zichzelf uit de gevarenzone te houden.

De motie van de VCP haalde het niet, maar dat hadden we zelf ook wel kunnen bedenken. Maar zoals u gewend bent van de VCP, als we A zeggen, zeggen we ook B.

Wij verschuilen ons niet zoals Oldambt Actief. Eerst wat zeggen en later als een klein kind schoorvoetend in de raad hakkelend zeggen, sorry. Je staat voor je uitspraken als raadslid, en anders is het hoog tijd om het stokje over te geven.

Ach en dan de venijnige uithaal van de PvdA bij monde van hun fractievoorzitster Alida Michels. Deze vaalbleke partij die op zou moeten komen voor de belangen van de inwoners van Oldambt verbleekt steeds meer. Het is een partij verworden van een trotse rode haan tot een mager kippetje zonder veren. Jammer dat haar uitspraken het hart van de democratie raken, namelijk het vrije woord in de raadszaal. Democratie met verve claimen en een andere verwijten maken die van het zelfde recht gebruik maken. Het zegt toch wat!

De VCP zal niet nalaten om zaken die niet aan de haak zijn te benoemen, en er zullen ongetwijfeld nog enkele lijken in de kast liggen. Of zaken die in de toekomst gaan spelen in onze gemeente.

Fractie VCP

– Engel Modderman
– 
Jan Kenter
– 
Alma de Groot