Drie Stadjers op de koffie bij de VCP

Op 22 februari brachten drie marxisten uit de stad Groningen een bezoek aan de VCP in Winschoten. Het was leuk om te zien hoe open men is naar mensen in de omgeving: naast het feit dat de VCP een pand heeft waar iedereen kan binnenlopen voor een goed gesprek of het aankaarten van lokale problemen, waren wij ook vanzelfsprekend welkom voor een gesprek. We werden warm ontvangen, met koffie en koek, om een gesprek te hebben over de werkzaamheden van de VCP. 

We zijn op dit moment druk bezig om een werkgroep op te zetten die zich inzet voor de opbouw van de socialistische beweging in Noord-Nederland. (Zie onze site voor meer info: www.socialistennoord.nl). Daarbij leek het ons interessant om te kijken hoe men in het Oldambt aan de slag is gegaan met communistische politiek en wat we kunnen opsteken van deze ervaringen. 

Wij vonden het tof om te horen over de actiebereidheid van de VCP en hebben meer geleerd over de omstandigheden in Oost-Groningen. Daarbij werd ons al gauw duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. Natuurlijk niet alleen in (Oost-) Groningen, maar in heel Nederland en zelfs de hele wereld. Hopelijk hebben we vanuit onze kant ook een leuk inkijkje kunnen geven in onze bezigheden. We sloten het gesprek uit met de wens om met elkaar in contact te blijven en om in de nabije toekomst een avond te organiseren waarbij we met nog wat meer mensen samenkomen, bijvoorbeeld samen met de Socialisten Noord en ROOD, socialistische jongeren, om ervaringen uit te wisselen en te leren van de lange geschiedenis van de VCP. We wensen de VCP tot slot veel succes toe in de komende gemeenteraadsverkiezingen!

Met kameraadschappelijke groet,

Thomas, Senna en Isan

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.