Schriftelijke vragen inzake beleid kwijtschelding uitgevoerd door het Noordelijk Belastingkantoor.

De heffing voor gemeentebelastingen, reinigingsheffing en waterschap wordt al jarenlang uitgevoerd door de particuliere commerciële onderneming Noordelijk Belastingkantoor.

In de meeste gemeenten in Nederland is het gebruikelijk dat mensen die recht hebben op kwijtschelding, dit jaarlijks automatisch krijgen als de persoonlijke situatie ( woonadres en inkomen) niet is gewijzigd. Je geeft toestemming tot inzage in je gegevens en je krijgt dan automatisch kwijtschelding. In Oldambt voert het Noordelijk Belastingkantoor een beleid dat gebaseerd op willekeur. De ene bewoner krijgt wel automatisch kwijtschelding en de ander niet terwijl in beide gevallen het voorgaande jaar geen wijziging in de persoonlijke situatie heeft plaatsgevonden.

Bewoners die recht op automatische kwijtschelding hebben worden ieder jaar onnodig lastig gevallen en moeten een grote berg papierwerk verrichten, onder dreiging van dat ze anders alle heffingen moeten betalen. Er zijn bewoners die om van het gezeur af te zijn dan maar alles betalen, zodat ze onder de armoedegrens leven.

De VCP heeft de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de werkwijze van de commerciele priveorganisatie Noordelijk Belastingkantoor.

2. Is het college met de VCP van mening dat het heffen van gemeentebelasting, reinigingsheffing en waterschap een taak van de gemeentelijke overheid zou moeten zijn? Zo nee waarom niet?

3. Is het college bereid om het Noordelijk Belastingkantoor instructies te geven waarbij opgedragen wordt om bewoners die recht hebben op kwijtschelding en waarbij in het voorgaande jaar geen wijzigingen in de persoonlijke situatie zijn opgetreden dit automatisch te verlenen? Zo nee warom niet?

4. Is het college bereid om het Noordelijk Belastingkantoor opdracht te geven om alle bewoners die in 2022 bericht hebben gekregen waarin is meegedeeld dat ze in 2022 geen automatische kwijtschelding meer krijgen en waarbij er afgelopen jaar in de persoonlijke situatie geen wijzigingen zijn opgetreden, dit besluit in te laten trekken zodat de automatische kwijtschelding gehandhaafd blijft? Zo nee waarrom niet?

Engel Modderman.

VCP fractie

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.