Een briefje van Willem

Mijn vraag :  is dit bekend bij de raadsleden? En kan zo iemand zomaar wethouder van financiën  worden met een VOG?

Geachte raadsleden,

Mijn naam is ……. en ik heb een aantal van u vandaag telefonisch gesproken.

N.a.v. mijn contact met een aantal van u deel ik ons verhaal met jullie.

Op vrijdag 13 januari 2012 zijn wij geïnformeerd door een medewerker van Obvion, afdeling bijzonder beheer, dat dhr. T. Klein ruim 21.000,- middels valsheid in geschrifte en oplichting van ons heeft verduisterd. Dhr. T. Klein was op dat moment 1 van de financiële adviseurs van Hypotheek Expert te Winschoten. Eigenaar en directeur was Dhr. G. Klein (tevens vader van dhr. T. klein).

Op 20 januari 2012 hebben wij hiervan aangifte gedaan.

N.a.v. deze oplichting is, in opdracht van onze hypotheekverstrekker Obvion, ons dossier door een onafhankelijke adviseur opnieuw doorgelicht.

Uit dit onderzoek is gebleken dat het advies voor oversluiten van onze hypotheek geen deugdelijk advies is geweest en de nieuwe situatie in financieel opzicht forse gevolgen had. Hiervan is een rapport opgemaakt en is met betrekking tot de schending van zorgplicht een civiele procedure gestart tegen Dhr. G. klein. Tijdens deze civiele procedure hebben we een aantal jaren met Dhr. G. klein te maken gehad en hem van een zeer onaangename en onbetrouwbare kant leren kennen. Dit komt tot uiting in alle correspondentie die via onze advocaten naar ons toegekomen is en in de uitspraken van zijn kant tijdens de hoorzitting.

Op 30-04-2014 wordt er een vonnis uitgesproken en hebben wij de procedure gewonnen. Er volgt een Hoger Beroep omdat Dhr. G. Klein zich niet gewonnen wilde geven.

In de hoorzitting heeft de rechter uitgesproken dat hij zich niet aan de indruk kon onttrekken dat Dhr. G. Klein betrokken en/of op de hoogte was van het schenden van de zorgplicht en met welk doel. Door het oversluiten van de hypotheek kwam het geld vrij wat Dhr. T. Klein ontvreemd heeft middels valsheid in geschrifte.

Op vrijdag 13 januari 2012 gingen bij ons alle alarm bellen af en hebben we contact gezocht met mijn zus en zwager. In 2011 hebben ze namelijk ok via Hypotheek expert en adviseur T. Klein hun hypotheek overgesloten. Op 19-11-2011 is hun toenmalige 19 jarige dochter overleden. Nog vol in de rouw hebben we hun de vraag voorgelegd of ze op een bepaald banknummer destijds geld hebben moeten overmaken. Dit bleek te kloppen en ook uit hun dossier wat eveneens door Obvion is opnieuw bekeken bleek dat ze ook waren opgelicht. Vanwege het verdriet om het verlies van hun dochter en het feit dat ze niet een rechtsbijstandverzekering hadden hebben ze afgezien van het doen van aangifte en het starten van een civiele procedure.

Omdat het OM met betrekking tot de aangifte en het strafrechtelijke onderzoek heeft laten liggen is deze zaak nu net geseponeerd. Deze week kregen we van het OM bericht hiervan.

Er is veel meer te vertellen, maar het belangrijkste is dat onze ervaringen en de uitspraak van de rechtbank laten zien dat zowel vader (Ger Klein) als zoon (Theun Klein) onbetrouwbaar en niet integer zijn. Ze hebben ons vertrouwen ernstig geschaad en in de bejegening onheus benaderd. Het feit dat alleen er vanuit de civiele procedure er gevolgen zijn geweest voor het schenden van de zorgplicht en het feit van verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte is geseponeerd maakt dat wij dit niet achter ons kunnen laten.

De wetenschap dat beide personen zich door de opstelling van het OM zich vrij kunnen voelen om in herhaling te treden is voor ons onverteerbaar. Risico op recidive is aannemelijk.

We willen de maatschappij beschermen tegen personen zoals Dhr. G. Klein en Dhr. T. Klein.

Dit hebben we destijds als hoofdreden aangegeven bij onze aangifte. Helaas heeft het OM hier geen gehoor aan gegeven.

Vanwege de actieve betrokkenheid van Dhr. G. Klein in de politiek van Oldambt lijkt het ons wenselijk om onze zorgen richting betrouwbaarheid en integriteit van Dhr. G. Klein met jullie te delen.

Uiteraard is het verhaal veel uitgebreider en hebben we inmiddels 2 ordners vol met documentatie en originele bewijslast.

De periode januari 2012 tot afgelopen dinsdag 12 maart, waarop we de excuusbrief van het OM ontvangen en bericht van seponeren van onze aangifte, heeft ons veel energie gekost.

Wij zijn bereid om ons verhaal te delen vanuit het uitgangspunt om herhaling te voorkomen en burgers te beschermen. We realiseren ons dat beide personen niet meer actief werkzaam zijn in de financiële wereld, maar juist ook in de politieke wereld is voor ons als burgers betrouwbaarheid en integriteit groot goed!

Wat wij niet willen is op enigerlei wijze het risico lopen dat Dhr. G. Klein of T. Klein ons gaat beschuldigen van laster en/of smaad.

Mochten jullie behoefte hebben aan een gesprek met ons over bovenstaande zijn wij hiertoe bereid.

Met vriendelijke groet,

…….. en ook namens mijn vrouw……….

Namen bij mij bekend.

Met vriendelijke groet

Willem Power

Uitspraak vonnis bij mij bekend!

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.