Een nieuw jaar staat voor de deur.

Hopelijk een betere, zul je denken.

In het nieuwe jaar staan de verkiezingen voor de gemeenteraad gepland voor (14, 15 en) 16 maart. Maar ja, wat heeft het voor zin om voor de gemeenteraad te kiezen? Ze kunnen ja toch niks waarmaken. Het beleid, voor iedereen, komt toch immers uit Den Haag. Punt. Of is een vraagteken hier beter op z’n plaats? JA, toch wel!!

Natuurlijk wordt het grote beleid in Den Haag geregeld. Het is aan de gemeente om die regels uit te voeren maar ook om die regels te interpreteren. En daar zit nou net de clou. Hoe gaan we die regeltjes nu allemaal vorm geven. De gemeenteraad kan blindelings de adviezen opvolgen. Als dát zou gebeuren kunnen de gemeenteraden hun biezen pakken en wegwezen. Burgemeester en wethouders zouden voor spek en bonen wat rond flaneren door de gemeente. Een felicitatie hier en een opening daar. Een lintje doorknippen. Volgzaam aan de grote overheid. Het is duidelijk dat dit de meest gemakkelijke vorm van verdienen is. Stel dat je als partij ook nog es kunt samenwerken met, al dan niet gelijkgestemde politieke partijen en groeperingen, dan heb je ook nog es een comfortabele ruggensteun. Iedereen zegt “ja en amen” en je kunt gewoon door met leuke dingen doen. Of dit nu coalitievorming of “clanvorming” heet deert immers niet. Je zit simpelweg in een comfortzone. Een handjevol streng geselecteerde ambtenaren werken hier en daar wat plannen uit en het is al weer bijna het einde van de maand. Kassa. Je praat over grote bedragen. Bedragen die je nog nooit in het echt hebt gezien. Dát maakt niets uit. Het is niet van jou maar van anderen, van de burgers. Het kost jezelf geen knoop, erger nog, je verdient er aan, en je kunt maar naar hartenlust uitgeven. Bedragen opgebouwd uit veel cijfers. Je bent door de burgers gekozen om de belastingcenten goed te beheren maar ach, een kniesoor die daar op let. Als je goed leest is het een triest verhaal. Het gaat immers ook over jou.

HET KAN ANDERS!

Door op 16 maart die rode potlood te pakken en stemmen op de partij waar je de verkiezingsprogramma van hebt gelezen, is het opeens mogelijk om jouw stem te laten horen. Want jouw stem telt. Wil je betaalbaar kunnen wonen? Wil je goede en veilige wegen, fiets- en voetpaden? Wil je goed onderhouden groen? Vind je sporten belangrijk? Wil je een fijn winkelhart in de regio? Ruimte voor dorpswinkels en dorpsactiviteiten? Hou je niet van armoede? Pak dan die potlood en stem. Samen kunnen we het verschil maken. Geen zuurverdiende geld verkwisten aan prestige objecten maar vol gas richting een florissante gemeente met korte lijntjes, zonder omslachtig gedoe. Gewoon een gemeente voor ons allemaal en iedereen, met oog voor de toekomst.

Een probleem die ongetwijfeld, ook in de nieuwe periode, parten zal spelen is de energievoorziening met daaraan verbonden het klimaatproblemen. Een probleem die de komende jaren, decennia, alleen maar groter gaat worden. De vraag naar energie zal groeien en het aanbod is te klein. Daarin moeten simpelweg hele moeilijke keuzes worden gemaakt. Keuzes, welke dan ook, waar iets van valt te zeggen. Alle opties kennen eigenlijk alleen maar nadelen. Iets waar we goed over moeten nadenken. Nee, niet alleen de politiek maar ook de burger. We zullen moeten weten wat de gevolgen zijn van een keuze. Er moeten knopen worden doorgehakt. Het gaat niet over beslissingen die gaan over een paar dagen of weken. Het gaat over beslissingen voor vele jaren. Soms wel 30 jaar. Dat heeft te maken met investeringen en het rendement daarvan.

Van alle mogelijke energievoorziening opties is één ding duidelijk: Het moet ooit weer opgeruimd worden. Waar laten we dit afval? Wat kunnen we recyclen? Maar heel belangrijk: Wat gaat het kosten en wie moet dat betalen? De VCP wil dat deze kosten vanaf de opstart van het project bij de investeerders en gebruikers wordt neergelegd. Dat zijn de sterkste schouders en die maken de winst van het project. De gemeente zal in onze visie een fonds gaan beheren met als doel dat er na

beëindiging van het project voldoende geld beschikbaar is om het land in oorspronkelijke staat terug te brengen en de afbraak resten op een verantwoorde manier kunnen worden afgevoerd en gerecycled. Dát kost veel, zeg maar gerust heel veel, geld.

Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat wij van de VCP niet willen dat onze (klein)kinderen met een erfenis achterblijven wat later een ergernis blijkt te zijn.

Blijft over de vraag wat de feitelijke energievoorziening moet worden?

Concreet gezien zien er maar 5 opties;

Kolen, gas, wind, zon en kern. Dit is de feitelijke keuze die gemaakt moet worden om ervoor te zorgen dat we elektriciteit houden. De problemen zijn duidelijk. Klimaat, milieu, omgeving, derving van landbouwgrond, mogelijk gevaar en kosten.

Alle reden dus om hier een volksraadpleging over te houden, met voor alle aspecten duidelijk voorlichting, over de plussen en de minnen. Plussen zijn er niet veel.

Wij van de VCP wensen u en de uwen een fijne jaarwisseling en een in alle opzichten positief nieuwjaar. Wij zijn klaar voor de verkiezingen. U nog niet? Lees dan ons verkiezingsprogramma op www.vcpoldambt.nl dan bent u ook klaar voor de verkiezing. Pak de rode potlood en stem lijst 4.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.