Engel Modderman – Op de bres voor alle Oldambtsters

“Staan voor wat je zegt, niet draaien of kronkelen maar een rechte rug hebben en deze ook recht houden!”

Het zijn de woorden van Engel Modderman, de 65-jarige partijvoorzitter van de VCP. “ik bin al mit pensioen, mor ik goa nooijt mit pensioen, doar heb ik hailemoal gain tied veur!” laat hij er in het Gronings op volgen. De politiek dat is zijn lust en zijn leven en met 36 jaar politieke ervaring is hij ondertussen het langst zittende raadslid in de gemeente. Vroeger actief in de CPN, nu beeldbepalend roerganger van de VCP. “Het communisme van nu is meer open, democratischer, het is kiezen en gekozen worden en niet meer zoals vroeger centraal en van bovenaf opgelegd” gaat hij verder.

Engel, veel Oost-Groningers kennen de voorman van de Verenigde Communistische Partij bij zijn voornaam en op zijn beurt kent ook hij veel Oost-Groningers. In de afgelopen jaren heeft hij zich vaak en voor velen persoonlijk ingezet op momenten dat deze door welke oorzaken dan ook kopje onder dreigden te gaan. Net als zijn mede fractieleden is ook hij een sociaal en maatschappelijk bewogen mens, niemand die tevergeefs bij hem aanklopt om hulp. “Onverschillig welke politieke of religieuze overtuiging, voor mij is elk mens gelijk. Burgers in nood moeten geholpen worden en misstanden moeten aangepakt en bestreden worden”.

Wie Engel kent weet dat hij niet na laat een kritisch geluid te laten horen als hij ervan overtuigd is dat er onzorgvuldig met het belang van de Oldambtster burgers wordt omgesprongen of in geval dat projecten opgezet worden die naar oordeel van de VCP onzorgvuldig zijn voorbereid en uitgevoerd. De wijze waarop de stadsvernieuwing is aangepakt, de rotonde op het Oldambtplein, de ‘Klinker’, de ‘Blauwe Stad’ en de ‘Blauwe Roos’, het zijn maar enkele voorbeelden waar Engel zijn kritische geluid duidelijk heeft laten horen. Als het moet wordt de noodklok van stal gehaald. Daarentegen is hij ook niet karig met het uitdelen van complimenten daar waar ze ook verdiend zijn, zoals het rosarium dat mooi van opzet en al jaren een aanwinst voor het Oldambt is en de nieuw opgezette sfeerbepalende culturele evenementen zoals o.a. het Middeleeuws Winschoten.