VCP-cultuur

In de afgelopen jaren heeft de VCP een eigen, herkenbare politieke cultuur ontwikkelt in het Oldambt. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn het openbaar en kritisch volgen en bejegenen van politieke bestuurders en gezagsdragers. De geuite kritiek is altijd opbouwend en waar mogelijk worden alternatieven aangedragen.

De VCP is zich ervan bewust dat zij niet alle wijsheid in pacht heeft. Zij schroomt dan ook nooit zich tot anderen te wenden om specialistische kennis te vergaren. Inmiddels beschikt de VCP over een uitgebreid kennisnetwerk waarvan zij in voorkomende gevallen gebruik kan maken.

Politiek bedrijven doet de VCP voor, samen en met de inwoners van Oldambt naast het reguliere raadswerk. De VCP voert samen met belanghebbenden acties en faciliteert acties en bijeenkomsten wanneer dat nodig is. De VCP-cultuur staat in veel gevallen haaks op de in het Oldambt heersende algemeen gangbare politieke cultuur.

De VCP staat transparante politiek voor en is fel gekant tegen besloten overleg en achterkamercultuur. De VCP blijft ijveren voor positieve veranderingen in de heersende politieke cultuur.