Even voorstellen? Johan Meezen

Even voorstellen:

Mijn naam is Johan Meezen, leeftijd is 59 jaar, ben getrouwd en wij hebben een zoontje van bijna 4 jaar, zins begin 2018 weer wonende in Winschoten. Daarvoor 8 jaar in het rustieke, maar o zo mooie Drieborg gewoond. Nadat ik 28 jaar als elektromonteur werkzaam ben geweest voor een installatiebedrijf in onze gemeente werk ik inmiddels alweer 13 jaar als inspecteur van elektrische installaties en aanverwante zaken ook weer bij een bedrijf in deze gemeente.

Boeiend werk, zeker ook doordat je hierdoor bij vele bedrijven, organisaties, stichtingen, gemeenten, etc over de vloer komt. Mijn werk heeft mij altijd met mensen van hoog tot laag in contact gebracht aangezien ik altijd geïnteresseerd ben in een ander zijn doen en laten ga ik nooit met tegenzin naar mijn werk.

In oktober 2017 ben ik als commissielid voor de VCP toegetreden tot de partij, na een kennismakingsgesprek met Engel Modderman en Jan Kenter, twee van de drie raadsleden van de VCP, werd mij gevraagd toe te treden tot deze partij. Na wat bedenktijd heb ik toegestemd, mede doordat ik mij maatschappelijk betrokken voelde, over veel zaken een mening heb maar deze alleen via de zijlijn kon ventileren en mij dit geen voldoening meer gaf.

Komende uit een rood nest en ook altijd op deze partij te hebben gestemd, zowel landelijk als lokaal, kwam voor mij de switch toen deze gemeente ging herindelen en de mogelijkheid werd geboden om op de VCP te stemmen, wat ik ook prompt heb gedaan. Waarom? Doordat deze partij staat voor wat men zegt, opkomen voor burgers in de verdrukking in de breedste zin van het woord, hulp biedt aan burgers welke in moeilijkheden zijn geraakt bij bedrijven, organisaties en stichtingen. En last but nog leest de VCP is een ietsje tegendraads wat mij ook wel aanspreekt.

Tot nu toe bevalt het commissiewerk mij wel, het bezoeken van diverse bijeenkomsten geeft je vaak boeiende inzichten en het aangaan van nieuwe contacten om een breed netwerk op te bouwen is essentieel hierbij.

Zaken welke mijn interesse hebben zijn: leefbaarheid in de ons omliggende dorpen waarborgen, werkgelegenheid voor onze burgers, woon-, jeugd en ouderenbeleid, zorgdragen dat we een veilige en duurzame omgeving aan de komende generatie doorgeven.

Zaken waar ik een hekel heb zijn: prestige projecten binnen onze gemeente terwijl er wordt bezuinigd op het sociaal domein.

Mijn motto: zorg eerst voor je burgers zodat deze financieel onafhankelijk kunnen zijn en zorg dat je de infrastructuur inclusief het beeld wat bij bezoekers beklijft op orde hebt.

Was getekend,

Johan Meezen

VCP.