Verklaring Jan Kenter naar aanleiding kerstpakketten actie VCP

Aan raads- en commissieleden van de gemeente Oldambt,

Op 28 -05-2018 ben ik bij raadsbesluit tot waarnemend raadsvoorzitter en voorzitter van de commissie SWI benoemd. De ontwikkelingen afgelopen week rondom het kerstpakket voor minima heeft mij tot het besluit doen komen dat ik beide taken niet meer kan en wil uitvoeren. Als waarnemend raadsvoorzitter en voorzitter van de commissie SWI moet je boven de partijen staan. De ontwikkeling afgelopen week hebben mij ervan doordrongen dat “politieke spelletjes” ten koste van inwoners van de gemeente Oldambt aan mij niet besteed zijn.

Persoonlijk heb ik altijd gedacht dat een ieder van ons de belangen van alle inwoners zou moeten vertegenwoordigen. Blijkbaar een grote misvatting, persoonlijke aanvallen op mijn persoon, en op mijn partij, blijken het motto te zijn. Om het maar eens ronduit te zeggen, momenteel schaam ik mij als lid van deze raad te zijn.

Door mij terug te trekken heb ik mijn handen vrij om te doen wat mij aan na aan het hart ligt, de belangen van alle inwoners te dienen. Tevens deel ik u namens mijn partij, de VCP, dat wij ook niet meer deel zullen nemen in andere overleggen. Wij zullen dan ook niet aanwezig zijn op 18 december 2018 op de vormvrije avond over de relatie college en raad.

Naar ons inzicht zal er nooit een eenheid komen in de huidige raad als je stelselmatig als partijen overhoop ligt , en waar liegen en bedriegen gemeengoed is.

Jan Kenter

VCP fractie