Geschreven door Ralph Weber; Kerstkalkoen en roggebrood

Het jaar 2019 zit er zo goed als op. De kerstboom staat, de boodschappenlijstjes voor een luxe kerstdiner zijn geschreven, het stemmen op de Top 2000 is achter de rug en het aftellen naar het jaar 2020 is begonnen. Ook in de gemeente Oldambt zit het jaar er zo goed als op, maar of er ook sprake is van een luxe kerstdiner valt in de jongste watergemeente van Nederland sterk te betwijfelen. Waar er sprake moet zijn van een rijkelijk gevulde kerstkalkoen is er slechts sprake van een mager karkas. En op de vraag; ‘waarom moet er toch altijd zo negatief worden geschreven over het Oldambt,’ luidt het antwoord als volgt. ‘Het is niet negatief maar kritisch en realistisch. En de onderstaande feiten zijn schrijnend te noemen en dat moet onder ogen worden gezien en blijven. Ook in het nieuwe jaar 2020!’

De grootste en meest verschrikkelijkste klap die gemeente Oldambt ooit te verduren kreeg daar bestaat geen discussie over. Dat is het plotselinge overlijden van de ‘vader’ van het Oldambt; Pieter Smit. Die onverwachts in 2018 stierf tijdens zijn ambtsperiode. Zijn mooie glimlach, die niemand zal vergeten, gaf het Oldambt een beetje kleur in de al zo barre tijden. Pieter Smit was een bouwer die op zijn manier leiding gaf aan een gemeente die sinds zijn bestaan al onrustig is. De kracht van Pieter Smit was dat deze man ‘rust’ bewaarde door er te staan. Charismatisch, sterk, intelligent en bovenal vriendelijk. Hij maakte met iedereen een praatje en stond voor zijn gemeente. Ook al stond je aan de andere kant van het politieke spectrum dan nog respecteerde hij je keuze. Helaas besliste het lot anders en sinds zijn overlijden lijkt het wel of de gemeente Oldambt (be)stuurloos is geworden.

Het jaar 2019 begon met de noodgedwongen inauguratie van een nieuwe burgermeester die volkomen terecht aangaf; ‘Ik bekleed een vacature die er nooit had mogen zijn!’ Voorheen wethouder in Haarlem en terug gegaan naar het noorden. Of zoals de Commissaris van de Koning René Paas verkondigde; ‘Groningers zijn dol op mensen die hier weg komen. Succesvol worden in het westen, maar uit pure heimwee weer terugkomen!’ Een prachtige anekdote. Maar in hoeverre is de gemeente Oldambt nou ‘succesvol’ onder het huidige college van burgermeester en wethouders? Wat waren dan de successen in 2019…? Is het er echt beter op geworden sinds de inauguratie van de nieuwe burgermeester of is de onrust in 2019 alleen maar toegenomen? Het laatste blijkt het geval te zijn.

Zo lopen de coalitieonderhandelingen continu op niets uit. Bij de fracties van D66 respectievelijk PvdA zijn er interne conflicten en gunnen ze elkaar het licht in de ogen niet en pleegt men zetelroof. De SP, wat staat voor Slaap Partij, wordt eindelijk wakker en ziet, hetzij te laat dat er feitelijk van de huidige bezuinigingsplannen niks over blijft. En als klap op de vuurpijl doet Gemeentebelangen Oldambt aan kiezersbedrog door 180 graden te draaien door eerst te stellen zich geen millimeter te kunnen vinden in de huidige bezuinigingsvoorstellen, maar nu toch openstaat voor een plekje in het huidige college. Dat is natuurlijk logisch, want wethouder zijn in de gemeente Oldambt is een wereldbaan met financiële zekerheden! Je weet immers al van te voren dat je de eindstreep niet hoeft te halen en je termijn niet hoeft uit te zitten. 5 wethouders gooiende tijdens hun ambtsperiode de handdoek in de ring en zwaaiden vroegtijdig af. Zij genieten straks met kerst, op Kees Swagerman na want die geniet van zijn strandrolstoel, van een luxe kerstdiner. Betaalt van wachtgeld gefinancierd door de inwoners.

Binnen een organisatie die financieel in zwaar weer verkeerd is er feitelijk maar één redmiddel om weer op koers te geraken en dat is … rust! Rust kan je redden! En die rust krijg je door de schatkist, hoe leeg die ook is, tijdelijk uit handen te geven aan een hogere macht. En dat is in dit geval, hoe wrang en gênant ook, de provincie Groningen. Die per slot van rekening de voorgestelde begrotingen niet accepteerde. Men doet er alles aan om een artikel 12-status te voorkomen. Wat logisch is, want je wil zelf de broekriem aanhalen, maar met het huidige college en coalitiepartijen is dat domweg niet mogelijk. Dat blijkt uit de successen die er in het jaar 2019 en de jaren daarvoor er helemaal niet waren, want werkelijk alles wordt of is al wegbezuinigd door wanbeleid en zinloze investeringen.

Sentimenteel hoor. Heimwee hebben naar het noorden na een goede carrière te hebben opgebouwd in het westen als wethouder van de gemeente Haarlem. Echter wordt een CV er niet fraaier door met hierop een functie als burgermeester van een gemeente die nagenoeg failliet is. Waar de gezinnen in Haarlem zich laven aan de rijk gevulde vetgemeste kerstkalkoenen en glazen champagne moeten de minima in de gemeente Oldambt het doen met roggebrood en een glaasje magere melk. De tegoedbonnen zijn immers wegbezuinigd. ‘Uit het kaf en het koren schiep ‘God’ de mensen uit het noorden en uit de rommel en de resten, de mensen uit het westen,’ zo luidt het credo. In Oldambt is het juist andersom. Daar zitten de mensen in de rommel en de resten en is het kaf en koren al lang en breed verloren. Ondanks dit alles wens ik iedereen een mooi kerstfeest en een voorspoedig 2020 toe.