Gezondheidszorg: Door Alma de Groot.

GEZONDHEIDSZORG door: Alma de Groot

Op het gebied van gezondheidszorg heeft Oldambt een aantal omvangrijke en belangrijke nieuwe taken te vervullen. Daarvoor wordt geld beschikbaar gesteld, maar minder dan gewenst is. De VCP schoomt niet extra middelen vanuit andere budgetten te bepleiten als de kwaliteit van de zorg in gevaar dreigt te komen.

De VCP is van mening dat de kwaliteit van de zorg voorop dient te staan en dat bij de aanbesteding van zorg op de eerste plaats de kwaliteit getoetst moet worden aan door de raad vast te stellen normen. De VCP zet, naast het leveren van kwalitatief goede zorg, in op preventie. De zorgvraag dient volgens de VCP geleverd te worden door gekwalificeerd personeel.