Het rampgebied: door Ralph Weber

Het rampgebied

In mijn laatste artikel voor deze website schreef ik dat de inwoners van de gemeente Oldambt het wel gewend waren. De negatieve berichtgevingen over hun gemeente. Met name in regionale media schrijft verslaggever Marco Grimmon behoorlijk kritisch over de situatie in het noodlijdende Oldambt. Zelf doe ik daar overigens niet voor onder. Maar het zijn de feiten die worden gepresenteerd en die zijn droevig en ernstig. Niet alleen in de regionale media is Oldambt negatief in het nieuws. Ook in heel Nederland is men nu op de hoogte van het feit de inwoners van de gemeente Oldambt het meest hulpbehoevend zijn van heel Nederland. Een in en in triest feit. Maar is dat wel helemaal eerlijk?  

De wantoestanden en de financiële malaise worden in de gemeente Oldambt voor een overgroot deel veroorzaakt door wanbestuur in de vorm van Halte 7 en het daaraan gekoppelde college van B&W. Dat moge duidelijk zijn. Echter is Halte 7 daar niet in hun eentje voor verantwoordelijk.

Wie 29 november jongstleden het televisieprogramma Buitenhof zag werd maar weer eens pijnlijk duidelijk dat slechts 1% van de winst uit de gasbaten naar de provincie Groningen zelf ging. Met als resultaat een provincie die nagenoeg is leeggeroofd met als gevolg; ernstige financiële problemen in de vorm van een krimpregio die zijn weergave aan oppervlakte niet kent. Per slot van rekening is niet alleen de gemeente Oldambt, maar ook gemeenten als Stadskanaal en Westerwolde onderhevig aan krimp.

Het is niet eerlijk. De centrale overheid is deels voor een groot gedeelte verantwoordelijk. Als doekje voor het bloeden is er een bedrag beschikbaar gesteld van zegge en schrijve 33 miljoen euro om de leefbaarheid in de gemeente Oldambt te bevorderen. In het kort komt het erop neer dat het niks meer is dan een eenmalige uitkering die de gemeente Oldambt krijgt, maar dit geld mag niet gebruikt worden om de zelf gecreëerde gaten in begrotingen te dichten. Volkomen terecht, want dit komt geheel voor rekening van Halte 7 en co, die er de afgelopen jaren er en zooitje van hebben gemaakt. Waarom zal de belastingbetaler hiervoor moeten opdraaien? Die hebben daar niet voor gekozen!

Het navrante van dit hele gebeuren is dat de VCP al in het jaar 2003 door middel van spandoeken en vlaggen de inwoners waarschuwden met teksten als ‘pas op u gaat hier een rampgebied betreden’ of woorden van gelijke strekking. Het moge duidelijk zijn dat deze politieke partij met communistische roots het bij het juist eind heeft gehad en nog steeds heeft. Wrang, maar wel waar. En dat te bedenken dat de PvdA zogenaamd steeds maar weer de ‘grootste’ partij is in de gemeente Oldambt. Terwijl er voldoende is aangetoond dat juist door deze partij het van kwaad tot erger gaat.

Zo heeft de PvdA sinds de komst van de Blauwe Stad veelvuldig ingestemd met projecten die niet rendabel waren. Het meest actuele en recente voorbeeld is het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG). In de persoon van PvdA gedeputeerde Moorlag die er niet van ‘overtuigd’ was om OZG te realiseren in Zuidbroek, terwijl dit juist 2,5 miljoen euro goedkoper was. Het OZG kampt, net als de gemeente waarin het is gehuisvest, in ernstige financiële problemen.

Zo dacht Moorlag in 2012: Een vertrek van een ziekenhuis uit Winschoten zal de krimp en het laten verdwijnen van voorzieningen alleen maar verder aanjagen!’ Deze stelling klopt als een zwerende vinger, maar in plaats van dat Moorlag tijdens de onderhandelingen de rug recht hield ging hij overstag door met Menzis en het OZG in zee te gaan. Het ziekenhuis werd toch in Scheemda gerealiseerd met alle nare gevolgen van dien.

Bovenstaande is een typisch voorbeeld van een politicus van PvdA huize. Eerst de inwoners paaien met lovende woorden en ondertussen in het achterkamertje met de grote partijen in zee gaan. Een lucratieve vorm van kiezersbedrog als je het mij vraagt. Als Moorlag een vent was geweest had hij voet bij stuk moeten houden en op zijn strepen moeten blijven staan. En was het OZG gewoon in Winschoten gebleven op de oude vertrouwde plek, want beter is het er allemaal niet op geworden. Zoals de VCP al in 2003 citeerde: ‘u betreedt het rampgebied!’ En ze kregen nog gelijk ook!

Geschreven door: Ralph Weber