Aversie?

Aversie?

Op 14-12-2020 vond de raadsvergadering van de gemeente Oldambt plaats. In die vergadering kwam een motie, ingediend door Gemeente Belangen Oldambt en Factor 2020, aan de orde.

De motie had betrekking op een toezegging van wethouder Bard Boon in de begrotingsvergaderingsvergadering van 09-11-2020 over de bezuinigingen op RTV GO. In die vergadering van 09-11-2020 heeft wethouder Bard Boon gezegd op antwoordt van een vraag van GBO: “Als uw raad vanavond de begroting aanneemt,  zullen wij ervoor zorgen dat er een juiste beschikking richting de omroep gaat waarin we uitleggen wat er met die achtduizend euro gaat gebeuren als het gaat om de huur”.

Op vragen gesteld door GBO op 08-12-2020 wordt schriftelijk geantwoord dat wethouder Bard Boon tijdens de begroting heeft gezegd dat er MOGELIJK een nieuwe of aangepaste beschikking voor RTV GO moet worden afgegeven en het college thans vindt dat er geen aanleiding is om een nieuwe beschikking aan de omroep te zenden.

Dat de stelling niet strookt met de woorden die wethouder Bard Boon in de betreffende vergadering van 09-11-2020 heeft uitgesproken is juist. Echter, wethouder Bard Boon heeft in de vergadering van 14-12-2020 een duidelijke uiteenzetting gegeven hoe e.e.a. juridisch in elkaar steekt.

Dat was voor de VCP reden genoeg om niet voor de motie te stemmen! En het is zeker GEEN aversie tegen Ger Klein zoals door iemand werd opgemerkt!

Voorop gesteld dat de VCP tegen de kadernota en de begroting hebben gestemd, mede om de bezuinigingen die er in opgenomen waren, en dus ook tegen de bezuiniging op RTV GO.

Dit in tegenstelling tot GBO welke voor de bezuinigingen hebben gestemd. Incl: RTV GO! Wanneer GBO zo begaan is met RTV GO had men tijdens de begrotingsvergadering op 09-11-2020 tegen de bezuiniging op RTV GO moeten stemmen en niet achteraf lopen zeuren! GBO is er mede schuldig aan dat RTV GO nu waarschijnlijk financieel in de problemen geraakt.

Hetzelfde geldt voor de vaststelling van het raadsvoorstel inzake: Vaststellen belastingverordeningen en enkele tarieventabellen 2021  op 14-12-2020.  Daarin zijn diverse verhogingen voorgesteld waarbij GBO opmerkte dat het maar om een paar tientjes gaat en stemmen voor de verhoging.

Daarbij vergeet GBO gemakshalve dat een paar tientjes voor heel veel inwoners binnen onze gemeente veel geld is. Was de verkiezingsslogan van GBO niet  “Voor en door inwoners”? Nou we zien het!

Zo, genoeg over GBO.

Is de VCP dan een partij die met niemand wil samenwerken? Nee zo’n partij is de VCP niet. De VCP wil met iedereen samenwerken wanneer het de inwoners van Oldambt ten goede komt. Echter dat blijkt nogal eens een struikelpunt te zijn.

Dan kiest de VCP voor datgene wat ze in haar verkiezingsprogramma heeft staan. Dat is hetgeen waarom wij gekozen zijn en dat is ook hetgeen waarom wij daar niet van afwijken!

Namens de VCP

Engel Modderman