Oudejaarsconference en Mindfuck.

Oudejaarsconference en Mindfuck.

Kent u beide programma’s. Avonden om van te genieten.

Maar jammer genoeg geen van deze op de televisie, en dat allemaal om de Corona pandemie.

Maar eigenlijk hoeft het voor mij persoonlijk ook niet meer.

Ik heb beide programma’s al gezien dit jaar en wel bij de laatste raadsvergadering van dit jaar in de gemeente Oldambt.

Tijdens de vergadering , die overigens slaapverwekkend was, kon je aan iedereen merken dat het de laatste was van dit jaar.

Wat ook opviel dat veel fractievoorzitters verstek lieten gaan.

Het was wel wennen voor de vervangers.

Zelfs het raadslid Kenter van de VCP kon zijn eigen vragen niet vinden die hij had gesteld aan de wethouder.

Engel, in het komende jaar even weer met de zweep erover, want dit komt nait goud!

Er werd natuurlijk ook ook wel wat besloten, waaronder een nieuwe vergaderstructuur. Ik hoop dat het een goede keuze is geweest, want als het een lege dop is had je beter het halve ei kunnen houden.

We zullen het zien en meemaken of het werkelijkheid wordt dat de inwoners van Oldambt daadwerkelijk invloed krijgen in de besluiten die de raad neemt. En een goede raad van mijn kant, betrek je inwoners bij een eventuele evaluatie van deze vergaderstructuur.

In sommige gemeenten zie ik vooruitgang in andere gemeenten zie ik alleen maar achteruitgang in de besluitvorming.

En dan nu de mindfuck, dat betekent eigenlijk dat je iets ziet of meemaakt wat er niet is.

Tot mijn verbazing lag er een motie van GBO op tafel waarin stond dat de wethouder een nieuwe beschikking moest sturen naar RTV GO, onze lokale omroep.

Dat had hij ook toegezegd in de begrotingsraad.

Dat de wethouder dat niet heeft gedaan stond hoogstwaarschijnlijk in een brief richting de gemeenteraad, maar die mogen wij niet lezen.

Is het laakbaar dat de wethouder dit niet heeft gedaan?

Jazeker, een wethouder moet zijn toezeggingen gestand houden, of aan de raad uitleggen waarom hij dit niet heeft gedaan.

En dat heeft hij de raad uitgelegd. En moet je daar genoegen mee nemen.

Uiteindelijk wel, want wat was er veranderd voor RTV GO. Niemand van de coalitiepartijen en de H7 club had de verantwoordelijkheid genomen als het resterende bedrag alsnog overgemaakt zou moeten worden richting de lokale omroep.

En daar komt nog bij dat als GBO zo betrokken zou zijn, en zo doen ze zich voor bij de lokale omroep, hebben ze twee keer de kans gehad om met een motie of een amendement te komen.

En dat hebben ze niet gedaan, ze hebben de kadernota en de begroting goed gekeurd waarin duidelijk stond aangegeven dat RTV GO in de vuurlinie lag.

En dat is nu een mindfuck, iemand iets laten geloven wat er nooit zou komen.

En voor de rest wens ik u allen een mooi, en voor de gelovigen een zalig kerstfeest toe, en veel geluk en vooral gezondheid toe en het jaar 2021.

Tinus Mitkieker