Hoera, het warme water is opnieuw uitgevonden.

Hoera, het warme water is opnieuw uitgevonden. Er komen 180 nieuwe banen in Noord-Oost Nederland. Niet zomaar banen maar “overbrugbanen”. De NPG, Nationaal Programma Groningen, stopt € 411.839,00 in de proef om maar liefst 180 werkzoekenden verdeeld over 4 gemeentes aan een baan te helpen van maximaal 18 maand.

Zodra de bedragen in de tonnen gaan lopen krijg ik bepaalde kriebels, onderbuikgevoelens zeg maar. Er wordt gesproken over job coaching en trainingen. Weer dat gevoel! Die coaches en trainers zijn natuurlijk minimaal HBO opgeleid en zullen al gauw 50.000 per jaar kosten. Ja, per persoon. Stel je eens voor dat er 1 coach en 1 trainer komt, dan zitten we al gauw op een ton per jaar. De proef duurt 4 jaar. Volgens mijn telraam is 4 x een ton € 400.000. Elektrisch autootje gebruiken, PC en software, doe er een tablet bij en een aantal koppen koffie per dag en mijn telraam fluistert iets van 411.839.

De coach en de trainer hebben dus een geslaagde ‘overbrugbaan’. Die 180 werkzoekenden hebben na anderhalf jaar zoveel ervaring dat ze net te oud en dus te duur worden en zullen er 180 nieuwe overbruggers komen. Het gaat een rollenspel worden, niet met poppetjes maar met echte mensen in de hoofdrol. 2 super HBO’ers en 180 figuranten met een klein inkomen.

De Gemeente Oldambt kent zo’n 1670 uitkeringsgerechtigden. Bijstand en bijstandsgerelateerd zoals dat heet. (bron CBS) Een substantieel gedeelte hiervan zal best willen werken maar door ziekte niet kunnen werken en toch niet worden afgekeurd als gevolg van de Wet Verbetering Poortwachter. (2002)

Volgens mij zijn er andere en tevens veel goedkopere manieren om werkzoekenden aan werk te helpen. Het eerste wat daar voor nodig is, is een minder starre bureaucratie. Geef mogelijke werkgevers de kans om kennis te maken met werkzoekenden. Nee, niet alleen een gesprek met koffie en een koekje maar laat de werkzoekende een tijdje gewoon meedraaien tegen een normaal loon, betaald c.q. ondersteund vanuit de bijstandskas. Een periode van aan elkaar ruiken en proeven. Voor de wat oudere werkzoekenden zou er een garantie moeten komen dat, in geval van langdurige ziekte, direct wordt ingegrepen en niet de werkgever 2 jaar laten betalen. Dit kan dodelijk zijn voor een bedrijf. Eén langdurig zieke werknemer kan een bedrijf in grote financiële moeilijkheden brengen. Elke werkgever is angstig om oudere werknemers aan te nemen om de simpele redenen dat een oudere grotere kans op ziekte heeft. Een gevolg van diezelfde poortwachterswet. Een wet die onder het premierschap van Wim Kok (PvdA) is uitgedacht en verder is uitgerold door een aantal kabinetten Balkenende. (CDA)

Stop, hou op, met allerlei moeilijke praktijken om over de ruggen van een select aantal, vaak ‘hulpvragenden’, een project te starten waar slechts een enkeling, welke geen hulp nodig heeft, de dukaten kan verzilveren. Laten de 4 gemeenten van Oost Groningen de handen ineen slaan en eerlijk blijven tegenover hun stemmers, hun kiezers, en zorgen voor eerlijke banen met eerlijke lonen. Banen die er toe doen en de werknemer het gevoel geeft onderdeel te zijn van de maatschappij, en niet laten participeren in flutbanen om eigen kiezers / stemmers te pesten en te benadrukken hoe zinloos hun leven is. Immers een zinloos leven is gauw gecreëerd en kost moeite en geld om dat om te keren. Ik geef toe; Het is een mooi verdienmodel, maar kost teveel aan eigenwaarde.

Ook in de politiek kom je verpeste eigenwaarde tegen. Partijen die bij voorbaat worden buitengesloten omdat deze partijen een nuchtere en realistische visie uitdragen i.p.v. doordachte en achterbakse achterkamertjes visies als logische redenaties te doen voorkomen.

Fijne zondag.

Eppo Boven

Fractieondersteuner VCP

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.