Installatie nieuwe gemeenteraad Oldambt

Voorzitter,

Elke verkiezing kent winnaars en verliezers. Elke winnende partij hier aanwezig vanavond van harte gefeliciteerd. En voor de verliezende partijen, de verkiezingen zijn weer begonnen.

Maar voorzitter, wie heeft er nu gewonnen?

En wie heeft er nu verloren.

Als we de verkiezingen voor de raad van Oldambt nuchter en helder bekijken is er maar één grote verliezer, en dat is de lokale politiek en de inwoners van Oldambt.

Een droevige opkomst van nog geen 47% van alle kiesgerechtigden in deze gemeente. Het is niet aan ons als VCP  om daar een een analyse voor andere partijen over te maken.Dat is aan elke partij, individueel, om daar duiding aan te geven.

Maar het is wel iets om je grote zorgen over te maken. Welke partij in deze raad kan nog hard op roepen, wij hebben een mandaat om voor u als inwoners van Oldambt het beleid uit te stippelen voor de komende vier jaar.

Voorzitter,

Hoe gaat deze raad er voor zorgen dat het vertrouwen in de lokale politiek wordt hersteld.

Zoals het in de afgelopen raadsperiode is gegaan heeft geen goed gedaan aan het imago van politiek Oldambt.

Een coalitie die uit elkaar valt, geen coalitie daarna kunnen vormen, met als resultaat een samenwerking tussen verschillende partijen uit deze raad onder de noemer H 7.

U bent op de hoogte van het gegeven dat de VCP hier geen fan van was, in onze visie was het politiek monddood maken van de oppositiepartijen.

Wat ons betreft , dit nooit weer.

Voorzitter,

Maar hoe nu verder in de komende vier jaar.

Al vanaf het begin van de verkiezingscampagne heeft onze partij aangegeven dat zij haar verantwoordelijkheid wil nemen, en openstaat voor het deelnemen aan een stevige coalitie. En gezien de verkiezingsuitslag zou dit ook recht doen aan de wens van de kiezers. De VCP heeft vanaf 2010 laten zien dat zij bestendige partij is gezien de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van de afgelopen jaren. Wij pleiten er dan ook voor om een coalitie aan te gaan met partijen die realistisch, communicatief en toekomstgericht willen gaan werken.

Een coalitie die niet steeds duimdikke rapporten overlegd maar met opgestroopte mouwen aan het werk wil.

Een coalitie die niet gauw tevreden is met zichzelf, en altijd de uitdagingen gaat zoeken, en indien nodig soms over het randje mag gaan als het om onze inwoners gaat.

Voorzitter,

Er is veel werk te verrichten in onze mooie gemeente, er zijn kansen om van deze regio iets moois te maken.

En laten wij dit niet alleen doen voor een bepaalde groep in onze gemeente, maar laten we knokken voor alle inwoners van Oldambt.

Gezond, rijk, ziek ,arm, allemaal hebben ze een arm nodig om eens op te leunen. En wij als raad en als nieuw te vormen college zullen achter, naast en voor onze bewoners moeten staan en zeer zeker als het een onzekere periode gaat worden zoals het beoogd industrieterrein XXL te Westerlee..

Voorzitter,

wij gaan er vanuit dat de twee grootste partijen in zetelaantal, de PvdA en het GBO het voortouw zullen gaan nemen in het vormen van een stabiele coalitie.

Wij als VCP geven hierbij duidelijk aan dat wij bereid zijn om het gesprek aan te gaan om onze bijdrage te gaan leveren.

Voorzitter,

maar wel onder onze leus.

OPEN, TRANSPARANT EN STRIJDVAARDIG.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.