Lever de sleutel van het Oldambt maar in!

Lever de sleutel van het Oldambt in!

Een jaar geleden schreef ik op deze website dat de gemeente Oldambt de nieuwe Titanic was. En dat blijft het nog steeds onder het huidige college van B&W in samenwerking met Halte 7. Het verschil is alleen dat de gemeente Oldambt er langer over doet om naar de bodem te gaan dan destijds de Titanic. Opmerkelijk dat er nog geen enkele verbetering is te zien. En dat komt er voorlopig ook niet met een nieuwe reeks van bezuinigingen op komst. En dat komt puur en alleen door een verkeerde koers die wordt gevaren. Het gaat van kwaad tot erger in het Oldambt. Voorbeelden zijn er genoeg te noemen en daar hoef ik in tegen stelling tot Fokke Fennema (D66), alias de Calimero van het Oldambt, niet op een later moment op terug te komen. Sterker nog: wie goed om zich heen kijkt kan het met eigen ogen aanschouwen. Verpauperingen, leegstand, overwoekerde begraafplaatsen, enzovoorts.

Mensen in het Oldambt zijn er klaar mee en dat geldt ook voor de politici die onderdeel uitmaken van Halte 7. De reactie van de Calimero van het Oldambt: ‘Je kunt je als een zielig klein kuikentje roeren, je kunt roepen om actie, je kunt alle schuld in elk geval ver buiten de deur leggen, je kunt verzuimen zelf met constructieve oplossingen te komen, maar daar schiet je helemaal niets mee op.’ Hielden de gemoederen, die hoog opliepen, in de oppositie flink bezig. Het debat was fel van toon en de emoties van Jan Kenter (VCP) waren terecht.

De Calimero van het Oldambt verzuimde een concreet voorbeeld te geven van een constructieve oplossing, terwijl deze juist zo voor de hand ligt. Het is een kwestie van goed redeneren en jezelf de vraag stellen: ‘wat moet ik doen als ik op zwart zaad zit?’ Smekend turen richting de internationale stad van vrede en recht (lees: Den Haag) in de hoop op een aalmoes heeft niet zo heel veel zin. Ook al is die hoognodig in het Oldambt, schuilt hierin een probleem. Er zijn meer kapers op de kust die smekend turen naar de internationale stad van vrede en recht voor meer geld, want de financiële problemen spelen nagenoeg in alle gemeentes die de provincie Groningen rijk is. Oldambt is niet de enige gemeente die smeekt om meer geld. Het is slechts een radartje van een groot financieel debacle wat provincie Groningen heet, terwijl daar juist de oplossing van het probleem ligt.

Zo viel er op 12 september 2019 in het Dagblad van het Noorden te lezen dat Oldambt hun jongeren kan helpen met problemen van hun schulden. Wethouder Boon legde uit waarom: ‘Niet alle jongeren kunnen of durven om hulp te vragen aan bijvoorbeeld vrienden of familie als het gaat om geldzaken. Daarom willen wij graag helpen. Hoe eerder we onduidelijkheden over geld en financiën kunnen wegnemen, hoe kleiner de kans is dat jongeren later hulp nodig hebben bij het aflossen van schulden.’ Hele mooie nobele woorden van wethouder Boon, maar de vraag die dan bij mij opkomt is: ‘waarom begin je niet eerst zelf om je financiële huishouding op orde te krijgen?’ Dat de gemeente Oldambt ervaringsdeskundige is op het gebied van een slechte financiële huishouding moge duidelijk zijn, maar hoe wil je een representatief voorbeeld zijn voor je eigen jeugd met zo’n financieel slecht beleid…?

De oplossing ligt niet in de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland, maar in de hoofdstad van de provincie Groningen. Kortom: dichterbij huis. Lever de sleutel in bij het provinciehuis in Groningen, in ruil voor een status zoals omschreven in artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet. En dat is niet iets om je voor te schamen. Heel veel bestuurders in de publieke sector denken dat een artikel-12 status een slechte reclame is voor een gemeente, maar bekijk het eens van de positieve kant. Wat nou als je er financieel wel beter door wordt. In hoeverre zijn deze mogelijkheden onderzocht? Men wil koste wat het kost deze status vermijden, maar dat is juist de verkeerde koers die gevaren wordt. Vergelijk het met een persoon die 3 jaar in de Wet schuldsanering natuurlijke personen zit. 3 jaar lang op een verschrikkelijk houtje bijten, maar na 3 jaar wel aan een schone lei beginnen zonder schulden. Je moet door een diep dal en een donkere tunnel, maar op het einde van de tunnel is er licht. Een nieuw begin.

Bezuinigen totdat je een ons weegt en maar turen naar de internationale stad van vrede een recht in de hoop meer geld te krijgen, wat niet gaat gebeuren met dit kabinet, helpt niet. Lever de sleutel in en laat de hogere bestuursorganen het roer tijdelijk overnemen. Dat is niet om je voor te schamen maar om inwoners in het Oldambt te helpen en dat is dat is waar je het allemaal voor doet. Voor de inwoners! 

Geschreven door: Ralph Weber

Aanvulling: Reeds is er een uitnodiging binnengekomen van Halte 7 om gezamenlijk mee te praten over een “vastgestelde” Kadernota 2021 voor komende reeks bezuinigingen. Hiermee kan de VCP zich niet verenigen. In de optiek van de VCP is dat mosterd na de maaltijd. Het staat immers al vast! De uitnodiging komt wat dat betreft te laat. En legt de VCP naast zich neer. Waarvan akte! VCP Oldambt.